Gå till innehåll

Verktygsfält

Vi fortsätter att öka!

Exempelbild för nyhet

Vänersborgs kommun fortsätter att ha över 40 000 invånare.

I mars 2023 klev Vänersborgs kommun över befolkningsgränsen till 40 000 invånare. Nu har Statistiska Centralbyrån (SCB) publicerat befolkningsstatistiken för hela 2023 och den visar att Vänersborgs kommun hade 40 012 folkbokförda i kommunen vid årsskiftet.

Vänersborgs kommun har mellan kommunsammanslagningen 1974 fram till 2012 ökat långsamt i befolkning, men legat ganska stabilt mellan 34 000 och 37 000 invånare. Efter 2012 har befolkningsökningen varit större.


Vänersborgs kommun sticker ut
Nationellt registrerades under 2023 den lägsta folkökningen på 22 år och befolkningen minskade i 193 av Sveriges 290 kommuner. Här sticker Vänersborgs kommun ut och hade en befolkningsökning med exakt 108 personer. Ökningen har varit som störst i gruppen 30–39 år. Den demografiska utvecklingen leder också till en ökad mängd äldre över 80 år och även i dessa åldersgrupper ökar befolkningen.

Inflyttning till kommunen
Befolkningsökningen i Vänersborg kommer till största delen från inflyttning till kommunen. På totalen hade kommunen störst inflyttning från andra länder, men i exempelvis åldersgrupperna 30–39 år och 50–59 år har kommunen även en inflyttning från andra kommuner i Sverige.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 mars 2024