Gå till innehåll

Verktygsfält

Mötesplats för unga hbtqi-personer

Fyra unga personer håller i en regnbågsflagga. Personen närmast kameran har ett regnbågsband runt handleden.

Träffpunkten för unga hbtqi-personer kom till efter att invånare lyft avsaknaden av den typen av mötesplats i Vänersborg. Förfrågan blev även starten på ett hbtqi-arbete som fått ringar på vattnet och lett fram till Vänersborgs hbtqi-månad.

Det var våren 2022 som en invånare skickade mail till kommunen och undrade varför det inte erbjöds någon träffpunkt för unga hbtqi-personer i vår kommun. Det visade sig att fler unga saknade en sådan mötesplats. Förfrågan blev starten på ett hbtqi-arbete i ungkulturverksamheten Timjan, som är en kreativ mötesplats för dig mellan 13-25 år.

Ungdomsinflytande och inkludering

Ungkulturverksamheten Timjan har under många år arbetat medvetet med värdegrund och inkluderingsperspektiv. Vi vill att fler ska känna sig välkomna och att unga ska ha en meningsfull fritid. Timjan arbetar med ungdomsinflytande. Det betyder att vi tillsammans med unga utformar kulturutbudet och aktiviteter i verksamheten.

- När förslaget om en hbtqi-mötesplats kom till oss påbörjades arbetet med att förverkliga det, säger Malin Haglund, enhetschef för verksamheten. Nu har mötesplatsen varit igång i två år. Det är en trygg och säker plats för deltagarna.

En livsviktig mötesplats

Undersökningar visar att unga hbtqi-personer har sämre hälsa än andra unga, framför allt den psykiska hälsan. Många saknar trygghet och studiero under skoltiden. Det är också vanligare att unga hbtqi-personer utsätts för mobbning, hot och våld.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fick 2019 i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningar att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. Man gjorde en nationell kartläggning som visade 247 av Sveriges 290 kommuner då helt saknade mötesplatser.

En trygg mötesplats kan vara meningsskapande, bidra till en gemenskap och trygghet för unga hbtqi-personer. Det gäller särskilt för unga som lever i familjer där deras hbtqi-identitet inte accepteras.

Här kan man vara anonym

Mötesplatsen erbjuder anonymitet, vilket innebär att vi som arbetar på Timjan inte berättar för någon om du har besökt mötesplatsen. Vi marknadsför inte var och när träffarna sker för att erbjuda deltagare möjlighet att vara anonyma mot omvärlden.

Mötesplatsen leds av en medarbetare som själv identifierar sig inom communityt. Träffarna sker veckovis och du som vill delta kommer när du har möjlighet. Här umgås man, provar på olika skaparaktiviteter, ser film eller samtalar i gruppen om viktiga ämnen kring identitet. Mötesplatsen har gått i Trollhättans Pridetåg och massa andra roliga saker. Det är kostnadsfritt att delta.

Veta mer om hbtqi-mötesplatsen

Om du vill veta mer om mötesplatsen är du välkommen att kontakta Timjans personal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller skriv till Timjans Instagramkonto @hbtqvänersborg.

I Timjans lokaler finns även en förslags- och frågelåda där besökare anonymt kan lämna sina tankar till personalen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2024