Gå till innehåll

Verktygsfält

Hbtqi-frågor ur ett seniorperspektiv

Senior i Vbg uppmärksammar hbtqi-månaden på sina träffpunkter genom att ställa fram regnbågsflaggor, information om hbtqi+ och arrangera en föreläsning för allmänheten.

Två seniorer i samtal med varandra

Träffpunkter för seniorer

Vänersborgs kommun har sedan många år tillbaka haft träffpunkter för seniorer och anhöriga. Träffpunkterna drivs av frivilliga cafévärdar som genom sin tid och engagemang möjliggör för tio träffpunkter runtom i kommunen. Träffpunkterna fyller främst en social funktion. Här träffar man andra i en välkomnande miljö. Träffpunkterna är också en arena för kommunen att nå ut med samhällsinformation, men där finns även programpunkter av mer underhållande slag.

- Hbtqi-frågan är viktig att lyfta ur ett seniorperspektiv. Vi vet genom studier som RFSL genomfört att bland hbtqi-personer över 60 år finns det en särskild utsatthet för ofrivillig ensamhet jämfört med det nationella genomsnittet. Vi vill att alla ska känna sig välkomna till våra träffpunkter. Att dessutom få möjlighet att göra detta tillsammans med Kultur-och fritidsförvaltningens barn- och ungdomsperspektiv känns viktigt och roligt, säger Helena Petterson, kommunens frivilligsamordnare.

Under Vänersborgs hbtqi-månad är barn/unga och seniorer framlyfta som särskilt viktiga målgrupper.

Föreläsning om hbtqi+, mänskliga rättigheter och normer

Senior i Vbg arrangerar en kostnadsfri föreläsning med föreläsare från RFSL Sjuhärad. Föreläsningen ges den 20 mars kl 17.00-19.00, och är öppen för allmänheten. Vi får lära oss om hbtqi-begreppen, normer och mänskliga rättigheter och även hur livsvillkoren ser ut idag för hbtqi-personer utifrån ett seniorperspektiv. Läs mer om arrangemanget här och hur du föranmäler ditt deltagande.

Stärkt kompetens

Cafévärdarna har tidigare under året erbjudits en föreläsning kring temat för att stärka sin kunskap om hbtqi-frågor.

- Vår förhoppning är att det kommer bli många bra och fina samtal kring ämnet på våra träffpunkter, berättar Helena Petterson.

Även personal inom Socialförvaltningens dagverksamheter och kommunrehab har fått fortbildning kring hbtqi+.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 mars 2024