Gå till innehåll

Verktygsfält

Träd på skräcklan är angripna av almsjukan

Bild som visar var almarna ska tas ner samt var träd ska återplanteras.

Måndag den 25 mars kl.7 fälls flera stora almar i Skräcklan. Vi kommer kompensera för de träd som tas ner.

Almsjukan sprider sig allt mer i Skräcklan. Vid nertagningen av almarna kommer fler av dem lämnas kvar som högstubbar för att gynna den biologiska mångfalden (hotade insekter). Övriga träd fälls vid marken.

De träd vi behöver ta ner kommer att kompenseras med nya träd.

Ansvariga är gatuenhetens parkavdelning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 mars 2024