Gå till innehåll

Verktygsfält

Klimatsmart i alla LED

Exempelbild för nyhet

Gatuenheten fortsätter arbetet med att byta ut gamla armaturer och satsar på smart belysning

Just nu pågår ett arbete i Frändefors med att byta ut 76 st. gamla natriumarmaturer mot smart LED-belysning . Utbytet sker längs Aspelundsvägen och dess östra tvärgator samt på gång- och cykelvägen Aspestigen.

Smart LED-armatur innebär att ljuset kan regleras i styrka genom nattsänkning och närvarostyrning
Genom att byta till LED-armatur innebär att energiförbrukningen sänks med cirka 50%. Med smart LED-armatur kan förbrukningen sänkas ytterligare 30%.

Vänersobrgs kommun agerar som förebild i klimatomställningsarbetet. Ett nationellt uppsatt mål är att energianvändingen ska bli 50% energieffektivare år 2030 jämfört med 2005. Ett steg i detta är att byta ut gatubelysningen mot energisnålare alternativ.

Förutom i Frändefors finns smart belysning redan idag på delar av Onsjö, centrum och Öxnered.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 april 2024