Gå till innehåll

Verktygsfält

Summering FrukostForum 11 april

Årets tredje FrukostForum, med Erik Torstensson som konferencier, välkomnade drygt 130 representanter från näringslivet i Vänersborg.

Näringslivschef Jill Stor och Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson satt med i panelen och fokus låg på sund konkurrens, entreprenörskap och social hållbarhet.

Morgonen startade med premiärvisning av en film från Vänersborgsgalan, som blev en lyckad tillställning med 90 företag, 20 föreningar och 310 personer.

Jill informerade om en Energidialog under Hållbarhetsveckan. Den 22 maj välkomnar Vänersborgs kommun alla små och medelstora företag i kommunen till en dialog, med fokus Lokal produktion av hållbar energi och Energisparande genom energieffektivisering. Redan nu kan du anmäla dig: Anmälan till Energidialogen (office.com) Länk till annan webbplats..

Upphandling, kontroller och tillsyn handlar om sund konkurrens och är en viktig del av ett bra företagsklimat. Idag är det fyra personer som arbetar på kommunens upphandlingsavdelning, som handlägger ett 60-tal upphandlingar per år. Direktupphandlingar sker ute på förvaltningarna av ansvariga tjänstepersoner.

Benny Augustsson betonade hur viktiga företagsbesöken är, där företagarna har möjlighet att ställa frågor direkt, som de kan ta med sig tillbaka till verksamheterna. Vi passar på att tipsa om möjligheten att ”Fika med en upphandlare” och boka tid för ett enskilt möte.

Karl Lundvall nationalekonom på Konkurrensverket, som är en tillsynsmyndighet med 200 medarbetare, beskrev fördelarna med en fungerande konkurrens. Alla vinner på en fungerande konkurrens - det ger ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft. Det blir det lättare för företagen att ta sig in på en marknad, pröva nya affärsidéer, utmana befintliga aktörer och utveckla innovativa produkter. En sund konkurrens leder också till lägre priser, högre kvalitet, bättre service och ett ökat utbud.

Offentlig upphandling är ett regelverk för när det offentliga (stat, kommun och region) gör inköp och bygger på principer om likabehandling, transparens och proportionalitet. Det innefattar direktupphandlingsgränser och tröskelvärden, men omfattar inte alla avtal, ex hyresavtal. För att underlätta för små och medelstora företag, kan man välja att dela upp en upphandling. Som underleverantör kan man också samarbeta med underleverantörer, om man inte har egen kapacitet att själv lämna anbud.

Tilda Karlsson driver sedan ett år tillbaka inte mindre än tre olika verksamheter i Vänersborg, utöver sitt ”vanliga jobb”, som föreståndare på Sörgårdens Fritidsgård i Brålanda. I maj 2023 tog hon över driften av Skogshyddans café och i höstas öppnade hon lunchstället Därmed Pasta. Sedan årsskiftet är hon dessutom, tillsammans med sin man Jonas, ny ägare till anrika Nordfeldts konditori, som öppnade år 1900. Här finns det planer på ytterligare en ny verksamhet med varumärket Vänersborgsglass.

Länsförsäkringar Älvsborg är en av Vänersborgs största arbetsgivare med 250 anställda på huvudkontoret på Vallgatan. Bolaget är en attraktiv arbetsgivare med fin tillväxt. I Trollhättan står de inför en kontorsflytt till Innovatum-området, som möjliggör fler samarbeten och ökad flexibilitet.

Som en stor arbetsgivare är man en oerhört viktig aktör för samhällsutvecklingen. Länsförsäkringars historik går tillbaka ända till 1801 och de vill även framåt bidra till en trygg utveckling för samhället. Anna-Greta Lundh, tf VD, berättade om hur deras arbete med att jobba skadeförebyggande, minska kostnader och spara pengar åt sina kunder automatiskt genererade en solid grund för deras hållbarhetsarbete. En hållbar kapitalförvaltning är ett exempel på vad som är viktigt för bolaget.

Johanna Svedung, kontorschef för regionen inom bankverksamheten, berättade om företagets utveckling i Vänersborg och hur de ser på sitt samhällsansvar.
Linn Blakstvedt, hållbarhetsansvarig, förklarade hur Länsförsäkringar Älvsborg arbetar med Framsteget, ett projekt för att förbättra förutsättningarna för barn och unga genom olika initiativ och samarbeten. Gymnasiebehörighet efter grundskolan är en viktig framtidsfråga för såväl försäkringsbolag, som för samhället i stort. Linn beskrev ett gemensamt ansvar i samhällsutvecklingen, tillsammans med kommun och region, ideella föreningar och organisationer. Deras engagemang har fått ett fint mottagande och genererat ett stort intresse från övriga landet.

Slutligen - Aqua Blå 5–9 juni! Kom och var med som partner, utställare eller förening! Kontakta oss och läs mer på aquabla.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa FrukostForum torsdag 16 maj - OBS: Då ses vi på Kulturhuset i Vänersborg.

Anmälan: https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=380838ada40ed2de76c5f650fe9919cac2e0a0f&Origin=Direct Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 april 2024