Gå till innehåll

Verktygsfält

Våldet går inte i pension! Välkommen på föreläsning!

Exempelbild för nyhet

Våld i äldres nära relationer kan se ut på många sätt. Eva Wassén Eriksson är bland annat utredare och föreläser den 25 april i ämnet på Vänersborgs museum.

Våld i äldres nära relationer kan se ut på många olika sätt och är ett dolt samhälls- och folkhälsoproblem. Välkommen på föreläsningen "Våldet går inte i pension" med Eva Wassén Eriksson. Under föreläsningen kommer Eva bland annat ta upp vad är våld, vilka är riskgrupper, riskfaktorer att utsättas för våld, demens som riskfaktor, vem/vilka är förövare, kan man anmäla att man själv och kanske husdjur utsätts för våld.

Föreläsare är Eva Wassén Eriksson som har många års erfarenhet av offentlig verksamhet bland annat som utredare, utvecklingsledare och chef. Eva har på uppdrag av Brottsofferjouren Sverige skrivit boken ”Våldet går inte i pension – en bok om våld i äldres nära relationer.”

Föreläsningen äger rum torsdag den 25 april kl. 18.00-20.00 på Vänersborgs museum och arrangör är Vänersborgs kommun, Rådet för hälsa och social hållbarhet och Nätverk mot våld i nära relation Vänersborg.

Föreläsningen är gratis men anmälan krävs. Anmäl dig via e-post:
anne.ekstedt@vanersborg.se eller via sms 0736-61 03 06

Välkomna!

Eva Wassén Eriksson, föreläsare

Eva Wassén Eriksson, föreläsare

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 april 2024