Gå till innehåll

Verktygsfält

Summering FrukostForum 16 maj

Vid vårens sista FrukostForum träffades vi i Kulturhuset, Vänersborg. Morgonen bjöd på ett blandat program med fokus på affärsutveckling, grön omställning och stadsplanering.

Konferencier Erik Torstensson guidade oss genom programmet, tillsammans med vår kommundirektör Lena Tegenfeldt som var med i morgonens panel.
Lena berättade såklart om de positiva näringslivssiffrorna som presenterades härom veckan – en rekordnotering för Vänersborgs kommun i årets Insiktsmätning. Läs mer: Historisk hög nivå för Vänersborgs företagsklimat | Vänersborgs kommun (tt.se) Länk till annan webbplats.

Dessvärre blev Peter Johansson sjuk men vi hoppas få ett besök av honom vid ett annat tillfälle längre fram.

EU-val 9 juni
Med anledning av det stundande EU-valet fick vi istället en gäst ända från Bryssel; EU-parlamentariker Jessica Polfjärd. Hon bekräftade hur viktig dialogen mellan kommun och näringsliv är för ett gynnsamt företagsklimat. Jessica arbetar med miljöfrågor i EU:s Miljö- och klimatutskott, med allt från miljölagstiftningar till cirkulär ekonomi och klimatomställning. Det innebär att samsas med 26 andra länder och bland annat förhandla om lagstiftningar. Det finns en positiv bild av Sverige, som ligger i framkant när det gäller grön omställning och Jessica betonade att det är viktigt att även de andra länderna har höga ambitioner.
Vid det senaste EU-valet 2019 hade Vänersborgs kommun ett valdeltagade på 54.1 %. Jessicas uppmaningen var - Gå och rösta!

Aqua Blå-festivalen 5-9 juni
Besökarna fick även ett smakprov på Aqua Blå-festivalen nya radioreklam, med en helt ny lokalproducerad ljudjingel som bakgrund. Festivalgeneral Stefan Leijon berättade bland annat om årets nyhet på Hamngatan – en Boulebar som byggs upp under festivalen, i samverkan med näringslivet i Vänersborg.
Dessutom; Stjärnkvällen med Svenska Hits och Martin Stenmark - ett ypperligt tillfälle för sommar-kickoff med personalen.

Martin Staude, stadsarkitekt i Vänersborgs kommun, presenterade det nya Byggnadsvårds- och arkitekturpriset, som allmänheten kan nominera till. Det är viktigt att uppmärksamma positiva resultat för långsiktigt förbättringar.
Dessutom berättade Martin om det intensiva arbetet med stadsplanering. Det är många pusselbitar som spelar in när man vill knyta ihop stråket mellan Sanden och Trenova, för att skapa en känsla av en sammanhängande enhet i stadskärnan. Exempelvis är Kulturaxeln från Residenset till Vänersborgs Museum en viktig nod och detaljplanen för Köpmansgränd behöver ses över för att kunna möta framtidens utmaningar och möjligheter. Ett stråkutvecklingsarbete har gjorts för Sundsgatan mot Trenova, genom en samverkan mellan kommunala förvaltningar och fastighetsägare.

På Hamngatan pågår ett detaljplanarbete, som ska ut på granskning direkt efter sommaren (det sista skedet innan man antar en detaljplan). Risken för översvämningar är något man måste ta hänsyn till och nu pågår arbetet med att ta fram en vision över vad som kan vara möjligt. Förslaget innebär bland annat mer grönska, ökad kontakt med vattnet och en gång- och cykelbro över Hamnkanalen har nu blivit möjligt efter stadsbidrag från Trafikverket.

Lena Tegenfeldt betonade vilken potential Vänersborgs centrum har och hur viktigt arbetet är med att paketera och förtäta – inte minst utifrån det sociala hållbarhetsperspektivet.

Almi Företagspartner Väst har som uppdrag att investera i företag som vill och kan växa. Genom lånefinansiering, riskkapital och affärsrådgivning är Almi med och möjliggör företags hållbara tillväxt. De senaste 10 åren har de hjälpt till med 6 000 företagslån och kan hjälpa till med att lägga upp planer, strategier och målsättningar. Affärschef Elin Stark och rådgivare Malin Stalfors, förklarade hur Almi kan hjälpa till när ditt företag ska växa och utvecklas, eller ta första steget för en hållbar omställning. Almi Företagspartner Väst har kontor i Trollhättan och ansvarar för Fyrbodalsområdet. Kontakta dem gärna för ett förutsättningslöst digitalt möte: Västra Götaland - Almi Länk till annan webbplats.

Helena Sandmer och handläggare Ylva Fredriksson, båda från Länsstyrelsen, berättade om Klimatklivet, som är ett investeringsstöd för grön omställning. Stödet kan sökas för åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser, av alla utom privatpersoner. Just nu ligger det en rekordstor budget (11 miljarder fram till 2026), för bland annat klimatomställningar och energikonverteringar. Ansökningsperioderna är 3–11 juni och 1–8 november, läs mer: Klimatklivet (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Projektledare Ingrid Lindkvist berättade om resultatet av projektet Industriell symbios, som nu går mot sitt slut efter 1,5 år. Industriell symbios betyder att en restprodukt i ett företag kan bli en resurs i ett annat företag. Projektet har genomförts i samverkan med Fyrbodals Kommunalförbund och har finansierats av Formas. Chalmers Industriteknik har också varit en stor resurs med teknisk kompetens. Ett konkret exempel är det fina samarbetet som vuxit fram mellan ICA Älgen i Vargön och Hallebergs förskola, läs mer: Svinn ger guldkant för förskolebarn | Vänersborgs kommun (tt.se) Länk till annan webbplats.

Anna Norrström, från Friska vindar, arbetar med arbetsinriktad rehabilitering för personer som står utanför arbetslivet. Anna efterlyste fler platser för arbetsträning; det kostar inget för arbetsgivaren och Samordningsförbundet finns med som stöd hela vägen. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter: sofsv.se/page.php?sida=44 Länk till annan webbplats.

Avslutningsvis visades en film från Aurora Rotaryklubb som beskrev deras verksamhet. Rotary är ett internationellt nätverk som är engagerade i såväl lokala som globala frågor; allt från rent vatten i Kenya till att stötta bland annat Majblomman och Barncancerfonden. Lokalt träffas de en gång i veckan för nätverk och inspirerande föredrag.

Stort tack för våren 2024, väl mött 12 september igen!

Trevlig sommar önskar FrukostForum-gänget på Näringslivavdelningen!


 

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 maj 2024