Gå till innehåll

Verktygsfält

Stipendium att söka för vidareutbildning om du gått ur grundskolan i Vänersborgs kommun

Exempelbild för nyhet

Om du har avslutat grundskolan årskurs nio i Vänersborgs kommun, är myndig och fortsätter att utbilda dig vid högskola, yrkeshögskola, universitet eller motsvarande utbildning utomlands kan du söka stipendium från Vänersborgs kommun.

Information, regler och digital ansökan återfinns på kommunens hemsida, sök på Stipendier och fonder, välj Stipendier för vidare utbildning.

För 2024 finns det 91 200 kr att dela ut. Summan delas lika på alla godkända ansökningar.

Har du frågor kontakta barnutbildning@vanersborg.se.

Din ansökan ska vara förvaltningen tillhanda senast 16 september 2024. Utdelning sker senast 31 oktober 2024.

Barn- och utbildningsförvaltningen Vänersborgs kommun.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 maj 2024