Gå till innehåll

Verktygsfält

Hög tid att klippa häcken

Exempelbild för nyhet

Sommaren är här och du som fastighetsägare har ansvar för att inte häckar, buskar och träd ska skymma sikt eller framkomlighet på gatan.

Nu när sommaren har kommit har även växtligheten ökat. Visst är det en härlig tid när det växer och frodas, men det som planteras växer fort, blir stort, skymmer och kan därför utgöra en trafiksäkerhetsrisk. Som fastighetsägare har du ansvar för att inte låta häckar, buskar och träd på din tomt skymma sikten eller framkomligheten.

För att öka trafiksäkerheten bland annat genom att förbättra sikt och framkomlighet samt för att underlätta för gatuunderhåll, uppmanar vi dig som fastighetsägare att beskära träd, buskar och häckar. Trafikanter kan då ta sig fram på gångbanor, cykelbanor och körbanor mer trafiksäkert. Ta gärna kontakt med din granne och gör en gemensam aktivitet med att beskära växtligheten. Om du inte klipper din trädgårdhäck eller trädgrenar när kommunen i brev säger till dig, har kommunen rätt att beskära växtlighet på din bekostnad.

Detta gäller dig som har tomt intill gatan
Häckar och buskar får inte gå ut på gångbanans bredd. Över gångbanan får trädgrenar sticka ut som lägst 2,5 meter. I körbanan får trädgrenar sticka ut som lägst 4,6 meter. Tänk på att vägmärken, gatunamn och gatubelysning är synliga.

Detta gäller dig som har hörntomt
Om din tomt gränsar till en korsning får växligheten ha en maximal höjd av 0,8 meter. Det gäller från 10 meter före och efter korsningen. Vid utfarter från tomter gäller en sikttriangel på 2,5 meter. Detta gäller inte bara häckar utan även andra buskar, träd och plank. Enstaka smala träd får finnas inom sikttriangeln.

Tack, för att du hjälper till att göra Vänersborgs kommun mer trafiksäker!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 juni 2024