Gå till innehåll

Verktygsfält

Klartecken för Räddningstjänsten Fyrbodal

Exempelbild för nyhet

Nu står det klart att Räddningstjänsten Fyrbodal ska bildas och driftsättas den 1 januari 2025.

Detta efter att samtliga kommunfullmäktige i de sju kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg godkänt formerna för ett nytt kommunalförbund.

– Det känns bra att vi hittat en gemensam väg här. Ett större förbund ger en starkare räddningstjänst, vilket gör att vi kan skapa bättre förutsättningar för att utvecklas och stå rustade inför framtidens utmaningar, säger Benny Augustsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet från de sju kommunerna innebär att de två nuvarande förbunden, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB) skapar en ny verksamhet som heter Räddningstjänsten Fyrbodal, med
start 1 januari 2025.

– Den största vinsten med ett större förbund är att vi nu kan skapa bästa tänkbara trygghet för alla som bor och verkar i våra sju medlemskommuner, och vi gör det tillsammans, säger Dan Nyberg (S), ordförande för direktionen i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Räddningstjänsten Fyrbodal kommer att bestå av cirka 460 anställda. Av dessa kommer runt 60 att utgöras av dagtidspersonal (räddningsledning, förbundsledning, tillsyns- och förebyggandeverksamhet, utbildnings- och övningsverksamhet samt teknisk drift). Inom räddningsverksamheten kommer närmare 300 personer att utgöras av räddningstjänstpersonal i beredskap
(RiB) fördelade på 14 brandstationer och drygt 100 personer att jobba skift fördelade på de tre heltidsstationerna i Vänersborg, Uddevalla och Trollhättan inklusive ledningscentralen Fyrbodal.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 juni 2024