Gå till innehåll

Verktygsfält

Besök från Botswana i Vänersborg

Exempelbild för nyhet

Chobe District Council i Botswana besökte Vänersborgs kommun förra veckan för att lära sig mer om kommunens avfallshantering.

Sedan ett par år tillbaka har Vänersborgs kommun ett partnerskapsprojekt med Chobe District Council, en kommun/distrikt i nordligaste Botswana. I mars besökte Moses Kelaeng, chef för hälsoskydd, Brian Setume, chef för samhällsplanering och Tshoganetso Zilwa, chef för ekonomisk planering Vänersborg för att bland annat se Torpa kretsloppspark och mycket mer.

- Vi har gjort flera studiebesök. Denna gång har vi besökt Vänersborgs nya kretsloppspark, Wargön Innovation, Stena Recycling i Halmstad, en gårdsbaserad biogasanläggning i Dalsland, Röda Korset, Remöblera samt Göteborgs återvinningsanläggning Alelyckan. Vi besökte även Vänersborgs museum där vi fick en intressant information om kopplingen mellan Vänersborg och Botswana och museets unika fågelsamling från södra Afrika som vänersborgssonen Axel Wilhelm Eriksson samlade in under andra hälften av 1800-talet, berättar Boel Carlsson, miljöstrateg.


Treårigt projekt

Projektet pågår i tre år och full-finansieras av ICLD – Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. Man träffas två gånger om året, varannan gång i Vänersborg och varannan gång i Chobe District.

- När vi träffas går vi igenom projektplanen och följer upp vad som är gjort sedan sist samt gör en aktivitetsplan inför nästa gång vi ska träffas. Syftet med projektet är att lära av varandra genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte. För Vänersborgs kommun är partnerskapet med Botswana värdefullt ur många aspekter och ligger väl i linje med kommunens arbete med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Utgångspunkten är alltid ömsesidighet, att vi arbetar med likartade utvecklingsfrågor i båda organisationerna, men att vi har olika utmaningar. Vi får även tillgång till externa medel för detta utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte. Våra anställda får också möjlighet genom internationella projekt kompetensutvecklas genom kontakter med kollegor i andra länder. Slutligen ger arbetet också en ökad förståelse för andra länders problem och möjligheter. Det är även intressant att diskutera gemensamma problem och tillsammans hitta lösningar för en hållbar framtid, säger Boel Carlsson.

Inspiration med sig hem

Avfallshantering och återbruk ligger rätt i tiden över hela världen och med klimatförändringarna är det kanske än mer viktigt att ta inspiration av varandra hur vi löser hanteringen av avfall. En sådan här resa ger förstås mycket inspiration att ta med sig hem till sin egen kommun.

- De blev mycket inspirerade av de olika studiebesöken, inte minst Röda Korsets verksamhet och Remöblera. Att kunna återbruka saker och samtidigt ge människor som står långt från arbetsmarknaden möjlighet till en meningsfull sysselsättning är viktigt för båda våra kommuner. Det sparar naturresurser och pengar och stärker självförtroendet och stoltheten hos de människor som arbetar i verksamheten. Vi har också många intressanta och delvis utmanande uppgifter i vår aktivitetsplan som de kommer att arbeta med när de kommer tillbaka till Botswana, avslutar Boel Carlsson.

På bilden ser du från vänster Lisa Offesson och Anton Andersson från Remöblera, Tshoganetso Zilwa, Brian Setume och Moses Kelaeng från Chobe District Council och Boel Carlsson, miljöstrateg.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 mars 2023