Gå till innehåll

Verktygsfält

Partnerskap

Kommunala partnerskap är en Sida-finansierad samarbetsform (ICLD) som ska främja lokal demokrati och därigenom på sikt minska fattigdom. Den ger svenska kommuner möjlighet att samarbeta med sina motparter i låg- och medelinkomstländer i Östeuropa, Asien och Afrika. Genom resultatinriktade projekt kring gemensamma kommunala utmaningar ger samarbetet nytta till bägge parter.

Omaruru - Namibia

Vänersborg har i över ett decennium bedrivit ett unikt samarbete med staden Omaruru i Namibia. Gemensamma historiska band ledde fram till att en avsiktsförklaring om partnerskap undertecknades 2001. Sedan dess har samarbete skett inom en rad olika områden, till exempel miljö, krishantering, musik, HIV-förebyggande arbete och kvinnors möjligheter till egen försörjning för att nämna några.

De två senaste samarbetsprojekten avslutades i december 2014; ”Connecting Cultures” och ”Waste Water Namibia”.

Visste du att det var en vänersborgare som byggde upp den handelsstation på 1800-talet som ligger till grund för dagens Omaruru? Läs mer om våra spännande historiska band, Namibia och våra samarbetsprojekt genom åren under ”Relaterad information" nederst på sidan.

Chobe District Council

De historiska kopplingarna sträcker sig även till de norra delarna av Botswana. Sedan 2012 finns ett partnerskapsavtal också mellan Vänersborg och Chobe District Council, en kommun i Botswanas nordligaste område med drygt 23 000 invånare (enligt folkräkningen 2011).

Ett treårigt projekt inom social inkludering har precis avslutat, som fokuserat på frågor runt jämlikhet, hälsa och möjligheter för funktionsnedsatta. Här har bland annat samarbete mellan specialskolan för funktionsnedsatta barn och ungdomar i orten Kachikau och anpassad grundskola i Vänersborg etablerats.

Under hösten 2019 påbörjades ett nytt samarbete kring stadsplanering och avfalsshantering. Projektet kallas ECOWAMA36 som fokuserar på stadsplanering och avfalsshantering, genomförandet är pausat sedan Covid-19 pandemin brutit ut. Projektgrupp och styrgrupp håller möte på distans men genomförande aktiviteter har fått flyttas fram.

Frida och Pål från Byggnadsförvaltningen på projektutvecklingsmöte i Chobe. Diskussionen rör gemensamma utmaningar i att dra nytta av strandområden och vatten på ett bättre sätt inom respektive kommun.

Vill du veta mer?

Du hittar aktuella dokument och länkar under "Relaterad information" nederst på sidan. Är du en förening med en projektidé eller med ett allmänt intresse för ett utbyte med någon av våra partnerskapsorter eller med våra pågående projekt? Kontakta kommunens internationella samordnare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2023