Gå till innehåll

Verktygsfält

Vänorter

En vänort är en formaliserad vänskap med en annan ort eller kommun. Det är en långsiktig relation, som ska stimulera kontakter och utbyten mellan invånare, föreningar och andra organisationer i vänorterna.

Vänortsrörelsens historiska rötter går tillbaka till första och andra världskriget. Grundidén var att kontakter mellan människor och organisationer skapar förståelse och vänskap, som i sin tur förhindrar uppkomsten av nya krig. Vänorter har sin plats även i dagens moderna internationella arbete och bidrar bland annat med ett nätverk av kontakter och möjlighet till utbyte för orternas invånare och föreningar.

Våra vänorter

Vänersborg ingår i Nordens största vänortskedja, med sina nio orter. Kedjan startade under 40-talet och växte sedan ytterligare under 70- och 80-talet. Utöver detta knöts 2011 även vänortsförbindelser med den tyska staden Lich.

Föreningen Norden Vänersborg ansvarar för och utvecklar de nordiska vänortskontakterna för invånarna och föreningslivet i kommunen. De genomför olika arrangemang med nordiskt tema för allmänheten, till exempel konserter, föreläsningar och tipspromenader. Varje år hålls också ett större vänortsmöte hos någon av orterna, som står öppet för medlemmarna att åka med på. Föreningen har idag ett hundratal medlemmar.

Vänersborgs vänorter är idag:

  • Arsuk, Grönland
  • Eidi, Färöarna
  • Herning, Danmark
  • Holmestrand, Norge
  • Husby (dansktalande minoriteten), Tyskland
  • Kangsala, Finland
  • Lich, Tyskland
  • Landkommunerna, Åland
  • Siglufjördur, Island

Vill du veta mer?

Du hittar aktuella dokument och länkar under ”Mer information” till höger. Är du en förening med en projektidé eller med ett allmänt intresse för ett utbyte med någon av våra vänorter? Kontakta kommunens utvecklingsledare eller Föreningen Norden Vänersborg.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2022