Gå till innehåll

Verktygsfält

Utomeuropeiskt samarbete

Kommunens internationella arbete sker i stor utsträckning genom den Sida-finansierade (ICLD) samarbetsformen kommunalt partnerskap som syftar till att minska fattigdom genom att främja lokal demokrati.

De kommunala partnerskapen ger svenska kommuner möjlighet att samarbeta med sina motparter i låg- och medelinkomstländer i Östeuropa, Asien och Afrika. Genom resultatinriktade projekt kring gemensamma kommunala utmaningar ger samarbetet nytta till bägge parter.

Vänersborgs kommun ingår i två kommunala partnerskap, varav det med Botswana är aktivt och det med Namibia vilande. Nedan kan du läsa om samarbetena och i fliken till vänster hittar du de aktuella projekten som bedrivs inom partnerskapen.

Läs mer om ICLD:s verksamhet och de kommunala partnerskapen via länken under "Relaterad information" nederst på sidan.

Partnerskap

Omaruru - Namibia

Vänersborg har i över ett decennium bedrivit ett unikt samarbete med staden Omaruru i Namibia. Gemensamma historiska band ledde fram till att en avsiktsförklaring om partnerskap undertecknades 2001. Sedan dess har samarbete skett inom en rad olika områden, till exempel miljö, krishantering, musik, HIV-förebyggande arbete och kvinnors möjligheter till egen försörjning för att nämna några.

De två senaste samarbetsprojekten avslutades i december 2014; ”Connecting Cultures” och ”Waste Water Namibia”.

Visste du att det var en vänersborgare som byggde upp den handelsstation på 1800-talet som ligger till grund för dagens Omaruru? Läs mer om våra spännande historiska band, Namibia och våra samarbetsprojekt genom åren under "Relaterad information" nederst på sidan.

Chobe District Council - Botswana

De historiska kopplingarna sträcker sig även till de norra delarna av Botswana. Sedan 2012 finns ett partnerskapsavtal också mellan Vänersborg och Chobe District Council, en kommun i Botswanas nordligaste område med drygt 23 000 invånare (enligt folkräkningen 2011).

Kommunerna har sedan flera år haft ett gemensamt intresse av att tillsammans arbeta för social inkludering och fysisk planering. För tillfället bedrivs ett gemensamt projekt kring stadsplanering och avfallshantering. Mer om de olika samarbetena kan du hitta under "Relaterad information" nederst på sidan.

Projekten mellan Vänersborgs kommun och Chobe District Council bedrivs inom ramarna för ICLD:s kommunala partnerskap och syftar därför till att uppnå de kärnområden som ICLD:s verksamhet bygger på. Det handlar bland annat om inkludering, medborgardeltagande och ansvarsutkrävande.

Vill du veta mer?

Du hittar aktuella dokument och länkar under ”Mer information” till höger. Är du en förening med en projektidé eller med ett allmänt intresse för ett utbyte med någon av våra partnerskapsorter eller med våra pågående projekt? Kontakta kommunens utvecklingsledare på Kommunstyrelseförvaltningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2022