Gå till innehåll

Verktygsfält

Tidigare projekt Omaruru

Samverkan med Omaruru kring krishantering

Projekt med orten Omaruru i Namibia som rör krishantering. Vänersborgs kommun fick av ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati, 778 000 kronor fördelades på två år inom ramen för kommunalt partnerskap.

Inom projektet genomfördes riskanalyser, planer för krisinformation arbetades fram, räddningstjänsten förbättrades, samarbetet mellan myndighetspersoner och frivilligarbetare stärktes och metoder för psykosocial behandling togs fram.

Som en röd tråd för det kommunala partnerskapets projekt finns de klimatförändringar som ger nya förutsättningar för de både kommunernas planering kopplat mot krisberedskap
- Ett gediget projekt, konstaterade ICLD i sitt beviljande.

Vänersborg och Omaruru har arbetat med gemensamma projekt sedan 2001 inom bland annat lokal demokrati, miljövård och HIV/aids. Redan tidigare har Vänersborg skänkt en pensionerad brandbil till orten i Namibia.

Projekt Crossing Horizons

Crossing Horizons - Förebyggande arbete mot HIV
Crossing Horizons är namnet på det projekt som Vänersborg och Omaruru arbetade med 2009-2010. Det var en fortsättning på projektet Samordning och utveckling av HIV-förebyggande insatser som påbörjades 2008.

Den 28:e september 2009 åkte en delegation från Vänersborg till Afrika för att arbeta med projektet i Omaruru.

Med kunskaper från föregående års arbete i ryggen har gruppen från Vänersborgs kommun arbetat vidare med i huvudsak tre olika områden:

  • Utveckling av en utbildning för gymnasieungdomar i ämnet HIV/AIDS och sex och samlevnad
  • Stödgrupper för psykosocialt omhändertagande av HIV-smittade
  • Samordning av olika lokala och nationella organisationers insatser mot HIV/AIDS

På resan deltog två gymnasieungdomar från Omvårdnadsprogrammet på Birger Sjöberg gymnasiet, Sofia Svensson och Jessica Wilhelmsson. De undersökte hur ungdomar i Omaruru ser på HIV/AIDS och sex och samlevnad. De lämnade ut ett antal enkäter till elever på gymnasiet i Omaruru och utifrån dessa valdes fem killar och fem tjejer ut för att göra djupintervju i ämnet. Deras lärare Roger Engström åkte med som projektledare.

- Jag hoppas att vårt arbete ska leda till att fler gymnasieelever i Omaruru väljer Window of hope som är en utbildning som handlar om HIV och AIDS, säger Sofia.
Lena Ericsson som är psykolog åkte till Omaruru för att jobba med frivilliga stödgrupper för psykosocialt omhändertagande av HIV-smittade. Arbetet med dessa grupper påbörjades under januari 2010 och även utbildning av stödgrupperna på plats här i Vänersborg.

Övriga deltagare var: Kent Larsson, socialsekreterare, med ansvar för att bistå Omaruru med samordningsarbetet av de HIV-förebyggande programmen. I detta används en metodik kallad LFA (Logical Framework Approach). Lars-Göran Ljunggren, kommunalråd , Andreas Vänerlöv, förtroendevald, och Anders Fridén, internationell samordnare på kommunen.

Lars-Göran Ljunggren, Andreas Vänerlöv och Anders Fridén ingick i den gemensamma lednings- och samordningsfunktionen för partnerskapet. Syftet var att följa upp tidigare insatser, bistå pågående projekt och planera eventuellt nya.

På bilden här nedan ser ni förutom den svenska delegationen också Omarurus Borgmästare Mike Tjirare. Han var i Vänersborg på besök före resan för att inleda årets arbete.
- Samarbetet med Vänersborg bygger på en unik gemensam historia och har genom åren varit mycket givande ur flera olika aspekter, både för invånarna i Omaruru och för Vänersborgarna, säger Mike Tjirare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2022