Gå till innehåll

Verktygsfält

Övriga beröringspunkter

Under tio år har Vänersborgs museum haft National Museum i Windhoek som vänmuseum. Museet i Windhoek har inte möjlighet att fortsätta samarbetet. I stället undersöker antikvarien vid Vänersborgs museum Peter Johansson, via det afrikansk-svenska museinätverket (Samp), där han ingår i styrelsen, möjligheterna att få till stånd ett samarbete med museet i Omaruru.
Högskolan Väst, HV, har många beröringspunkter med University of Namibia i Windhoek. Representanter för HV:s internationella avdelning har besökt Omaruru tillsammans med Vänersborgs kommun. HV försöker bland annat att förlägga studenternas projektarbeten dit. Represenanter för Omaruru har gjort flera studiebesök vid HV under sina besök i Vänersborg.

Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg har vid flera tillfällen besökt sin motsvarighet !Gobs i Omaruru, vilket har resulterat i ett utbyte av erfarenheter och elevarbeten som i högsta grad lever. Flera gymnasieelever från Vänersborg har varit i Omaruru för projektarbeten. Planer finns att bjuda elever från !Gobs till Birger Sjöberggymnasiet.

Rotaryklubben i Vänersborg har tagit initiativ till att ge en komplett uppsättning böcker till samtliga elever som startade årskurs 1 vid starten av höstterminen 2006. Vid överlämnandet deltog bland andra Namibias utbildningsminister.

Lions och olika idrottsföreningar har skänkt kläder, bollar och annan idrottsmateriel till Omaruru.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 februari 2023