Gå till innehåll

Verktygsfält

Parkering vid Edsvägen/Belfragegatan stängs tillfälligt av

Exempelbild för nyhet

En del av grusparkeringen stängs av från onsdag den 29 november till och med sommaren 2024.

Nu behöver en del av parkeringsytan vid vägkorsningen Edsvägen/Belfragegatan stängas av tillfälligt. Det gäller den grusade delen som ligger längs med Belfragegatan, se markerad yta i karta. Den grusade delen är en del av ett exploateringsområde som ännu inte är utbyggt i sin helhet. Denna del ska byggas klart som parkering och läggas till som parkeringsyta till den redan befintliga nyanlagda parkeringen intill, närmast Edsvägen. Arbetet planeras vara klart till sommaren 2024 och det kommer också innebära att en hållbar dagvattenlösning för platsen integreras i parkeringsytan. 

Idag parkerar man felaktigt på platsen, vilket gör att bilar som står längre in blir inparkerade och tar sig inte ut. Det är också svårt för de boende i höghuset Elisabeths Port och för räddningsfordon, ambulans, färdtjänst och sopbilar att komma fram. Framkomligheten behöver säkerställas och därför stängs parkeringen och dess infart från Belfragegatan tillfälligt av med byggstaket. Under avstängningen anlägger kommunens gatuenhet en genomfartsväg. Trafik som behöver komma in till den asfalterade parkeringen eller till Elisabeths Port kommer att kunna passera under arbetet.

Avstängningen görs på onsdag den 29 november och parkeringsplatsen beräknas kunna öppnas igen till sommaren 2024. 

Under perioden kan du istället parkera på till exempel pendelparkeringen utmed Hantverksgatan på Vassbotten, Sanden, Vänerparken eller utmed bostadsgator i närheten. Läs mer om parkeringsmöjligheter i centrala Vänersborg

Vid frågor, kontakta gärna mark- och exploateringsingenjör på mark.exploatering@vanersborg.se eller ring 0521-72 10 00.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 november 2023