Gå till innehåll

Verktygsfält

Granskning av bemanning och kontinuitet inom äldreomsorgen

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har KPMG granskat bemanningsplaneringen inom särskilt boende och hemtjänst.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av bemanningsplaneringen inom särskilt boende och hemtjänst, med särskilt fokus på personalkontinuitet som en
aspekt av verksamhetens kvalitet.

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden i allt väsentligt säkerställer en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av bemanningsplaneringen inom särskilt boende och hemtjänst, med särskilt fokus på personalkontinuitet som en aspekt av verksamhetens kvalitet.

Länk till missiv och rapport hittar du under relaterad information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2024