Gå till innehåll

Verktygsfält

Granskning av kompetens- och personalförsörjning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har KPMG granskat kommunens kompetens- och personalförsörjning.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och berörda nämnder säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av personal- och kompetensförsörjningen.

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i allt väsentlighet har säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av kompetens- och personal försörjning. Vidare är vår samlade bedömning att miljö- och hälsoskyddsnämnden
samt byggnadsnämnden delvis har säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av kompetens- och personalförsörjning.

Länk till missiv och rapport hittar du under relaterad information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2024