Gå till innehåll

Verktygsfält

Anmälningsplikt för kyltorn

Ny anmälningsplikt för kyltorn införd i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Regeringen har beslutat att införa anmälningsplikt för kyltorn för att förebygga risken för spridning av legionella. Kyltorn används bland annat inom olika industrier och på en del fastigheter för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess. Har du kyltorn i din verksamhet/på din fastighet ska du anmäla det till Miljö- och byggnadsförvaltningen senast 31 december 2024 (1 augusti om ny anläggning efter 1 februari 2024).

Ta del av mer information här: Kyltorn

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2024