Gå till innehåll

Verktygsfält

Varför en hbtqi-månad?

Exempelbild för nyhet

Är du nyfiken på varför Vänersborgs kommun har tagit initiativet till en månad med hbtqi-tema?

Vänersborgs hbtqi-månad handlar om att värna om mänskliga rättigheter och allas lika värde. Det syftar till att skapa ett mer inkluderande och demokratiskt samhälle.

Unga hbtqi-personer riskerar att må sämre än andra unga

Utredningar som svenska myndigheter har gjort visar att det är vanligare bland unga hbtq-personer att uppleva begränsningar och inskränkningar i sina liv. Det kan handla om begränsningar på fritiden, återkommande symptom på psykisk ohälsa och att vilja prata med sina närmaste, men att inte göra det. Dessutom är det mindre vanligt bland unga hbtq-personer att känna sig trygga i hemmet och på offentliga platser.

Läs mer om unga hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbete med inkludering i Vänersborg

Det saknas ett långsiktigt arbete med hbtqi-rättigheter och hbtqi-personers hälsa i Vänersborgs kommun. Hbtqi-månaden blir startskottet som sätter frågan i fokus för kommande arbete. En samlad kick-off ger också en bra möjlighet till bred samverkan där vi tillsammans arbetar för att Vänersborg ska vara en inkluderande och attraktiv kommun för alla.

Läs mer om hbtqi-arbetet i Vänerborgs kommun

Hur kan jag ta del av hbtqi-månaden?

Under hbtqi-månaden arrangeras många roliga, spännande och kostnadsfria aktiviteter för alla. En del är särskilt riktade till unga, andra till kommunens äldre.

Hitta aktiviteter som du vill delta i

Gå till programmet på Vänersborgs kommuns hemsida

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2024