Gå till innehåll

Verktygsfält

Hbtqi+ i Vänersborgs kommun

Tre personer med regnbågsfärgade band runt handlederna håller ihop sina händer.

Vänersborgs kommun arbetar förebyggande och stärkande med hbtqi-personers hälsa. Vi vill också att vårt hbtqi-arbete ska synliggöra olika människor som lever här.

Hbtqi-personers livsvillkor

Hbtqi-personer utgör en utsatt grupp som löper stor risk att blir utsatta för diskriminering, trakasserier, hot och våld. Som en konsekvens av utsattheten har unga hbtqi-personer en betydligt sämre hälsa än den övriga befolkningen. Särskilt unga bisexuella kvinnor och unga transpersoner rapporterar sämre hälsa och en högre risk för självmord jämfört med befolkningen i stort.

Miljöer som skolan, men även det egna hemmet och andra platser, beskrivs av unga hbtqi-personer som otrygga i högre grad jämfört med hur andra unga beskriver dessa miljöer.

Ungkulturverksamheten Timjan erbjuder en gratis mötesplats för unga hbtqi-personer i Vänersborg i ålder 13-25 år. Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hos oss ska alla känna sig välkomna

Vänersborgs kommun arbetar för att ingen ska känna sig diskriminerad. Vi vill verka i en kommun där vi respekterar och ser varandra. Det är tillsammans som vi stärker kunskapen kring hbtqi-rättigheter och förbättrar hbtqi-personer livsvillkor.

Ett förvaltningsövergripande arbete är nyligen påbörjat. Det finns mycket att utveckla och arbete med. Våra ledord är synliggöra och kompetenshöja.

Hos oss ska alla känna sig välkomna!

Folkhälsosamordnaren står utanför kommunhusets entré med regnbågsflaggor i händerna. 

Mars 2024 satte Vänersborgs kommun extra fokus på hbtqi-rättigheter genom Vänersborgs första hbtqi-månad. Under en hel månad erbjöds intressanta, roliga och inspirerande aktiviteter på temat hbtqi för våra invånare och besökare. Så här såg programmet ut!

Hbtqi-månaden var den första av sitt slag i Sverige och syftar till att lyfta allas lika värde. Vi har två ledord i vårt hbtqi-arbete: synliggöra och kompetenshöja.

Under hbtqi-månaden flaggades det med regnbågsflaggor på flera platser och i olika verksamheter i kommunen. Och det blev fler och fler som engagerade sig.

Hbtqi-månaden riktade sig till alla, oavsett om du identifierar dig som hbtqi-person eller tillhör normsamhället. Två särskilt viktiga målgrupper under hbtqi-månaden var barn/unga och seniorer.

Hbtqi-månaden gjordes med stöd av Rådet för hälsa och social hållbarhet. Månaden arrangeras av flera kommunala verksamheter, näringsliv och civilsamhället:

 • Timjan ungkultur
 • Vänersborgs bibliotek
 • Senior VBG
 • Kulturbussen
 • Folkhälsosamordnaren
 • Allmänkultur
 • Musik- och kulturskolan
 • Lyckans fritidsgård
 • Torpas fritidsgård
 • Barnens Kastanj
 • Ungivbg.se
 • Kommunikationsavdelningen
 • Näringslivsavdelningen
 • Personalkontoret/Personalklubben
 • Vänersborgsbostäder
 • Forum Vänersborg
 • Visit Trollhättan/Vänersborg
 • Folkets Hus-föreningen Vänersborg
 • Svenska kyrkan
 • Vattenpalatset
 • Kvinnojouren Duvan
 • Vänersborgs filmstudio
 • Elevhälsan
 • Ungdomsmottagningen
 • Daglig verksamhet, Fredrikslunds landeri
 • Frändefors förskola
 • Brålanda skola
 • Socialförvaltningens verksamhetsområde kvalitet och utveckling
 • Daglig verksamhet, Gyllenheim
 • Öxnered skola
 • Äldreboende Nordkroksvägen
 • PSO Ledsagare
 • Familjecentralen Sirius
 • Bangatans servicebostad
 • IFO Socialkontor
 • Kommunal primärvård
 • Socialpsykiatrin
 • Granås skola
 • Daglig verksamhet, Slåttergatan
 • mfl.

Våren 2022 startade ungkulturverksamheten Timjan en mötesplats för unga hbtqi-personer efter förslag från ungdomar som saknade en gemensam plats. Det blev startskottet för ett mer medvetet arbete med hbtqi-frågor i Vänersborgs kommun.

Undersökningar visar att unga hbtqi-personer i större utsträckning än andra inte deltar i öppna fritidsverksamheter. Det vill vi motverka. Vi vill att fler får möjlighet att delta och ha en meningsfull fritid. Kultur- och fritidsförvaltningen har därför påbörjat arbetet med att stärka personalens kunskap inom hbtqi-frågor och arbetar nu mer strategiskt och gemensamt med inkluderingsarbetet.

Enheten för allmänkultur och enheten för fritidsgårdar är de första hbtqi-certifierade verksamheterna i Vänersborgs kommun.

Följande verksamheter är hbtqi-certifierade

 • Allmänkultur
 • Barnens kastanj
 • Fritidsbanken i Vänersborg
 • Lyckans fritidsgård
 • Timjan ungkultur
 • Torpa fritidsgård
 • Vänersborgs konsthall
Exempelbild för undersida

Hbtqi+ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter, och intersexpersoner.

Homosexuell och bisexuell handlar om sexuell läggning, alltså vem man blir kär i eller attraherad av. Som homosexuell blir man kär i och attraherad av personer av samma kön som en själv. Som bisexuell blir man kär i och attraherad av personer oavsett kön.

Trans handlar om könsidentitet och hur man uttrycker sitt kön. Många transpersoner identifierar sig inte med det kön man tilldelades vid födseln. Trans har inget med sexualitet att göra utan handlar om vilket kön man själv har eller hur man uttrycker det.

Queer handlar om queer som identitet, att vara queer. Det innebär att på något sätt bryta mot normer kring kön, sexualitet och/eller relationer, exempelvis genom att vara transperson, ha en icke-monogam relation eller att skaffa barn med en vän istället för en kärlekspartner.

Intersexperson kan en person kalla sig som har en intersexvariation. Intersexvariationer är ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är atypisk. Det går att vara intersex och man, kvinna eller något annat.

+ står för andra identiteter och sexuella läggningar - för det finns många olika varianter. Exempelvis demisexuell, pansexuell, agender, genderqueer, genderfluid, panromantisk.

Ibland används även begreppet hbtqia+, där A står för asexuell. Det är en person som i perioder eller alltid är ointresserad av sexuellt umgänge med andra människor.

Källa: RFSL.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 april 2024