Gå till innehåll

Verktygsfält

Tillståndsplikt för att släppa ut avloppsvatten inom den inre zonen av GÄVSO

Kommunkarta med färgmarkering över GÄVSO inre zon

Senast 30 juni 2024 måste ansökan om tillstånd göras för avloppsanläggningar inom den inre zonen för Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (GÄVSO) .

Enligt 7 § i föreskrifterna för GÄVSO (Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde) krävs det tillstånd för att släppa ut avloppsvatten. Tillståndsplikten gäller för de avloppsanläggningar som släpper ut sitt avloppsvatten inom den inre zonen av GÄVSO. De avloppsanläggningar som har ett avloppstillstånd med stöd av Miljöbalken behöver inte ansöka om tillstånd.

Ansökan om tillstånd enligt GÄVSO ska skickas in till Miljö och Hälsa på Miljö- och byggnadsförvaltningen senast den 30 juni 2024.

För mer information se, Tillståndsplikt för inre zonen GÄVSO under Miljö och hälsa.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 mars 2024