Gå till innehåll

Verktygsfält

Eldning av trädgårdsavfall

Exempelbild för nyhet

Från den 1 januari 2024 gäller nya regler i avfallsförordningen som påverkar hur trädgårdsavfall ska hanteras.

Syftet med de nya reglerna är att förbränningen ska minska kraftigt och att materialåtervinningen ska öka.

Exakt hur den nya lagstiftningen ska tolkas är i dagsläget oklart och analys av rättsläget pågår.

Vänersborgs kommun har sedan tidigare lokala regler för hur eldning av trädgårdsavfall får ske och bedömer att dessa kan fortsätta tillämpas tills dess att frågan utretts vidare.

Läs mer på sidan om Eldning av trädgårdsavfall

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 april 2024