Gå till innehåll

Verktygsfält

Samråd om vattentjänstplan

Exempelbild för nyhet

Vänersborgs kommun har nu ett framtaget förslag till ny vattentjänstplan och bjuder in till samråd.

Sveriges kommuner ska enligt lag ha en vattentjänstplan som ska innehålla en långsiktig planering av hur allmänna vattentjänster ska tillgodoses framöver. Den ska också innehålla en bedömning av vilka åtgärder som krävs för att vatten- och avloppsanläggningar ska fungera vid ökad belastning på grund av skyfall. Nu finns ett förslag till vattentjänstplan för Vänersborgs kommun och vi bjuder in fastighetsägare till samråd.

Samrådet pågår till och med den 2 juli 2024. Samrådshandlingar, hur du lämnar synpunkter och övrig information hittar du hos Kretslopp och vatten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 maj 2024