Gå till innehåll

Verktygsfält

Tyck till om vattentjänstplan!

Nu bjuder vi in till samråd om kommunens framtida vattentjänster.

Sveriges kommuner ska enligt lag ha en vattentjänstplan som ska innehålla en långsiktig planering av hur allmänna vattentjänster ska tillgodoses framöver. Den ska också innehålla en bedömning av vilka åtgärder som krävs för att vatten- och avloppsanläggningar ska fungera vid ökad belastning på grund av skyfall.

Nu finns ett förslag till Vänersborgs kommuns vattentjänstplan och därför bjuder vi in fastighetsägare som har ett intresse av planen till ett samråd. Samrådet startar den 21 maj och du kan lämna synpunkter fram till och med den 2 juli 2024. Efter samrådstiden kommer inkomna synpunkter behandlas och sammanställas till en granskningshandling som kommer att ställas ut innan den antas av kommunfullmäktige.

I förslaget till samråd finns 26 identifierade områden för behovet av kommunalt vatten och avlopp.

Samrådet består av sex dokument.

Ta del av samrådsförslaget

 1. Vattentjänstplan samråd Pdf, 13.8 MB.
 2. Miljöbedömning Pdf, 761.2 kB.
 3. Dagvattenplan Pdf, 1.4 MB.
 4. Konkreta potentiella åtgärder för rening av dagvatten och skyfallshantering Pdf, 5.5 MB.
 5. Ansvarsmatris Pdf, 177.5 kB.
 6. Sammanställning av lagar och lagtexter Pdf, 160.7 kB.

Samrådsförslaget finns också att läsa i receptionen i kommunhuset på Sundsgatan 29, Vänersborg under receptionens ordinarie öppettider.

I vårt kartverktyg Länk till annan webbplats. hittar du en överblick av utbyggnadsplanen och de områden som är identifierade som områden där det finns grund för utbyggnad.


Informationsmöte

Informationsmöte ägde rum den 4 juni med en representant från varje fastighetsägare (för områden, se nedan) om vattenskyddsplanen för följande områden:

 • Kyrkbyn (Vänersnäs)
 • Hallby Södra (Vänersnäs)
 • Gaddesanna utvidgad (Vänersnäs)
 • Åkersäng (Vänersnäs)
 • Floget
 • Kristinelund

Ladda gärna ner presentationen från informationsmötet 2024-06-04 Pdf, 1.1 MB.


Så här lämnar du synpunkter

 1. Du som har synpunkter på vattentjänstplanen är välkommen att lämna dem i e-tjänst Samrådsyttrande gällande vattentjänstplan som du hittar på Mina sidor Länk till annan webbplats.
 2. Du kan också lämna synpunkter via e-post till adressen
  va-verket@vanersborg.se. Skriv ”Samråd vattentjänstplan” i rubrikfältet och ange namn, adressuppgifter och fastighetsbeteckning i e-postmeddelandet.
 3. Du som vill skicka in synpunkter via brev, skickar ditt brev till adressen
  VA-verket, Vänersborgs kommun, 462 85 Vänersborg. Märk kuvertet med ”Samråd vattentjänstplan”.
 4. Du som inte har tillgång till egen dator, är välkommen att använda den offentliga datorn i receptionen på kommunhuset på Sundsgatan 29 i Vänersborg.
 5. Det finns också möjlighet att boka tid med utredare Stefan Tobiasson för att lämna synpunkter. Se kontaktuppgift nedan.

Sista datum att lämna synpunkter är den 2 juli 2024.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling och dina personuppgifter kan komma att lagras hos Vänersborgs kommun. Mer om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på https://www.vanersborg.se/kommun-och-politik/personuppgifter Länk till annan webbplats.

 

Utredare vatten och avlopp
Stefan Tobiasson

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Residensgatan 51

Telefon:
0521-72 11 54

E-post:
stefan.tobiasson@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juni 2024