Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Blåplan

Den kommunala VA-utbyggnadsplanen är för närvarande stoppad tills dess att en ny vattentjänstplan är antagen. Läs mer på Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp Öppnas i nytt fönster..

2013-02-06 gav Kommunstyrelsen berörda förvaltningar i uppdrag att upprätta en Blåplan. Blåplanens syfte är att synliggöra vilka konsekvenser mark- och vattenanvändning kan få för våra vattenförekomster.

Blåplanen skall revideras varje mandatperiod.

Kommunfullmäktige tog beslut om Blåplan del 2, Vatten och Avlopp för Vänersborgs kommun, på kommunfullmäktigesammanträdet 2015-04-22. Del 1 och 3 antogs på kommunfullmäktigesammanträdet 2016-05-25.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2023