Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Avgifter för anslutning

För att täcka nödvändiga kostnader för Vänersborg kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar skall fastighetsägare eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt gällande taxa.

Taxan reviderades senast 2021-06-16 av kommunfullmäktige.

Beräkningsexempel, 2023 års VA-taxa:

Typhus A,

ett friliggande, källarlöst, enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettutrymme samt garage. Våningsyta på 150 m² inklusive garage på 15 m², tomtyta 800 m², vattenförbrukning 150 m³/år. Fastigheten ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten.

Anslutningsavgift = 210 711 kr inklusive moms

Årskostnad = 6 858 kr inklusive moms.

Typhus B,

ett flerbostadshus, 15 lägenheter, 1000 m² våningsyta, 800 m² tomtyta, vattenförbrukning 2000 m³/år, 2 st vattenmätare qn 2,5 m³/h.

Anslutningsavgift = 404 380 kr inklusive moms

Årskostnad = 68 468 kr inklusive moms.

Anslutning utanför verksamhetsområde

Vänersborgs Kretslopp & Vatten kan medge anslutning till kommunalt VA utanför ett beslutat verksamhetsområde om VA-ledningars kapacitet medger ytterligare anslutningar samt om fastigheten inte finns med i områden som pekas ut som aktuellt för kommunal VA-utbyggnad enligt gällande utbyggnadsplan. Det skrivs avtal mellan fastighetsägaren och kommunen om anslutningen.

För information om anslutningsavgifter och förutsättningar kontakta Kretslopp & Vatten enligt kontaktuppgifter nedan.

Utredningsingenjör
Anna Edvartsen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Residensgatan 51

Telefon:
0521-72 12 04

E-post:
anna.edvartsen@vanersborg.se

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2023