Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Avgifter för anslutning inom verksamhetsomådet

För att täcka nödvändiga kostnader för Vänersborg kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar skall fastighetsägare eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt gällande taxa.

Taxan reviderades senast 2022-06-22 av kommunfullmäktige.

För information om avtalsanslutning utanför verksamhetsområdet. Öppnas i nytt fönster.

Beräkningsexempel, 2024 års VA-taxa:

Typhus A,

ett friliggande, källarlöst, enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettutrymme samt garage. Våningsyta på 150 m² inklusive garage på 15 m², tomtyta 800 m², vattenförbrukning 150 m³/år. Fastigheten ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten.

Anslutningsavgift = 221 240 kr inklusive moms

Årskostnad = 8 230 kr inklusive moms.

Typhus B,

ett flerbostadshus, 15 lägenheter, 1000 m² våningsyta, 800 m² tomtyta, vattenförbrukning 2000 m³/år, 2 st vattenmätare qn 2,5 m³/h.

Anslutningsavgift = 424 593 kr inklusive moms

Årskostnad = 82 158 kr inklusive moms.

Anslutning av flerbostadshus

Vänersborg kommuns VA-taxa är styrd av mätarstorlek och/eller mätarantal. Detta innebär att vid nyanslutning så beräknas anläggningsavgiften efter mätarkombinationen som skall sättas upp, vilket i sin tur beror på antalet lägenheter. Detsamma sker vid tillbyggnad, om det tillkommer fler lägenheter än vad mätarkombinationen kan försörja, så får fastighetsägaren betala tillkommande anläggningsavgifter och den fasta brukningsavgiften ändras.

Anslutning utanför verksamhetsområde

Vänersborgs Kretslopp & Vatten kan medge anslutning till kommunalt VA utanför ett beslutat verksamhetsområde om VA-ledningars kapacitet medger ytterligare anslutningar samt om fastigheten inte finns med i områden som pekas ut som aktuellt för kommunal VA-utbyggnad enligt gällande utbyggnadsplan. Det skrivs avtal mellan fastighetsägaren och kommunen om anslutningen.

För information om anslutningsavgifter och förutsättningar kontakta Kretslopp & Vatten enligt kontaktuppgifter nedan.

Utredningsingenjör
Anna Edvartsen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Residensgatan 51

Telefon:
0521-72 12 04

E-post:
anna.edvartsen@vanersborg.se

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 april 2024