Gå till innehåll

Verktygsfält

Lekplatser

I Vänersborg ska vi ha attraktiva och tillgängliga lekplatser som upplevs trygga. Lekplatser har ett stort socialt värde oavsett ålder och bakgrund.

Lekplatserna ska ha en attraktiv gestaltning och uppmuntra till kreativ lek och ökad fysisk aktivitet. I Vänersborgs kommun  finns det sammanlagt 42 st lekplatser och 6 st av dessa är kommunlekplatser, övriga är närområdeslekplatser. Lekplatserna sköts och underhålls av gatuenhetens parkenhet.

Vad är det för skillnad på Kommun- och närområdeslekplats?

Kommunlekplats

En större lekplats som oftast har ett mer utarbetat tema för att stärka dess identitet. Kommunlekplatsen skall till viss del vara tillgänglighetsanpassad samt belyst.
Kommunlekplatsen har ett större utbud av lekutrustning och är anpassad för barn i åldern 1-12 år, men fungerar även som mötesplats för områdets och kommunens barn med familjer samt som utflyktsmål för förskolor.
I anslutning till kommunlekplatsen finns oftast ett område/yta som kan vidareutvecklas till någon ytterligare aktivitet, så som utegym, boulebana med mera.
Exempel på utrustning är; gungor, vippgungor, rutschkana, klätterlek, sandlåda, snurrlek, studsmattor och sittplatser.

Närområdeslekplats

Lekplats med en mindre mängd lekutrustning, ofta anpassad för barn i åldern 1-6 år. Till lekplatsen kommer oftast barn och familjer boende i närområdet. Exempel på utrustning är; gungor, vippgungor, rutschkana, sandlåda samt sittplatser.

Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar bland annat om tillgänglighetsanpassade lekredskap och ett underlag som är framkomligt för alla. Men också om att det ska vara lätt att ta sig till lekplatsen på ett trafiksäkert sätt, även med kollektivtrafik, cykel eller liknande. Majoriteten av Vänersborgs medborgare ska inte ha längre än 500 meter till närmaste lekplats.

Säkerhet

Alla lekredskap på våra kommunala lekplatser är utformade och placerade enligt rådande säkerhetsföreskrifter. Ofta är lekplatserna dessutom inhägnade med staket för att skärma av mot trafiken. Trots det måste man som förälder vara medveten om att det inte är möjligt att bygga bort alla risker, utan man måste själv vara delaktig och ha uppsikt över barnen.

Tillsyn

Vi besiktigar alla kommunala lekplatser en gång per år och underhåller kontinuerligt. Krav på att lekplatsen ska vara säker, tillgänglig och utformad så att olyckor begränsas.

På lekplatser, som t ex hör till bostadsrättsföreningar, villaägarföreningar, campingplatser, skolor eller förskolor ansvaras skötseln av respektive ägare.