Gå till innehåll

Verktygsfält

Mariedal

Beskrivning av kommunens lekplatser på Mariedal i bild och text.

Lekplatsen Borgen

Borgen

Kommunlekplats

Adress: Stjärnvägen

Närområde: Intill skog, grillplats och skola. Nybyggt vintern 2022.

Parkering vid Propellergatans förskola bussförbindelse mot Restads gård. Antingen avstigning utmed Tegelbruksvägen eller vid Mariedalskolan (Restadsvägen) Buss 65.

Lekplatsen Draken

Draken

Adress: Vinschgatan

Närområde: Stort grönområde, intill pulkabacke, multiarena och klätternät.
Lekplatsen Sagoträdet

Sagoträdet

Adress: Tomtevägen

Närområde: Mitt i ett bostadsområde nära skog och skola.Lekplatsen Skogen

Skogen

Adress: Fjärilsvägen

Närområde: Mitt i ett bostadsområde, nära skog och grillplats.Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 januari 2023