Gå till innehåll

Verktygsfält

Trädfällning

Kommunens parkenhet hanterar och bedömer förfrågningarna utifrån bestämda riktlinjer.

Kommunen får ofta önskemål från allmänheten om att fälla träd och ta bort vegetation i kommunens park- och naturmarker.

Kommunens parkenhet hanterar och bedömer förfrågningarna utifrån bestämda riktlinjer. Har du synpunkter eller önskemål som rör enstaka träd på kommunens mark, kan du fylla i en ansökan och skicka in till parkenheten.

Bedömning görs utifrån trädets betydelse för området som helhet, kondition, ekologiska och estetiska värden. Generellt sker ingen trädfällning på grund av önskan om utsikt eller sol. Inga träd får tas ner av privatpersoner på kommunal mark.Träd kan vara skyddade i detaljplan.

Träd som utgör akut skaderisk och som måste tas ned omgående skall anmälas!

Vid akuta fel som kan innebära skada på person eller egendom ring:
0521-72 10 00. Efter kontorstid: 010-470 54 57

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 juli 2023