Gå till innehåll

Verktygsfält

Bygga, bo och miljö

Kommunen har hand om det kommunala dricksvattnet och avloppsvattnet

Kommunen tar också hand om dina sopor

Kommunen har hand om bygglov

Kommunen gör detaljplaner

Kommunen har en lantmäterimyndighet

Kommunen kan hjälpa till med kartor

Kommunen har hand om frågor om miljö och hälsa

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 december 2022