Gå till innehåll

Verktygsfält

Översiktsplan och detaljplaner

Kommunen arbetar med fysisk planering.

Fysisk planering handlar om hur mark och vatten får användas.

Fysisk planering handlar också om var vägar och byggnader ska ligga och hur de ska se ut.

Det finns olika typer av kommunala fysiska planer, det heter detaljplaner och översiktsplaner.

En detaljplan är en karta som visar vad man kan bygga i kommunen.

En översiktsplan visar hur kommunen vill att staden ska se ut i framtiden.

Det är kommunen som gör detaljplaner och översiktsplaner. Politikerna beslutar.

Du kan säga vad du tycker om kommunens planer.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2023