Gå till innehåll

Verktygsfält

Barnomsorg 1-13 år

 

Normalt har ditt barn rätt att gå i förskola eller familjedaghem (pedagogisk omsorg) från ett år tills de börjar skolan och skolbarnomsorg eller familjedaghem från sex till tretton års ålder.

Centralt i Vänersborg finns dessutom en öppen förskola dit barn som är 1-6 år får komma tillsammans med sina föräldrar.
 
I Vänersborg kan du välja mellan kommunal och enskild förskoleverksamhet.

Några av de kommunala förskolorna har ett engagerat utvecklingsarbete som inneburit att man arbetat fram en inriktning/profil för sin enhet inom områdena natur, kultur och miljö.

Vi erbjuder också barnomsorg på Dygnet runt förskola, förskola med kvällsöppet till 19.30, allergianpassad avdelning och en avdelning för döva och hörselskadade barn.
 
Den enskilda verksamheten drivs främst av föräldra- och personalkooperativ men också av aktiebolag.

Kommunen har tillsynsskyldighet över den enskilda förskoleverksamheten och den får samma ekonomiska ersättning som den kommunala. Däremot bestämmer de enskilda själva vilken avgift föräldrarna skall betala.

Avgiften får dock inte överstiga maxtaxan. Alla enskilda verksamheter har sin egen barnomsorgskö så du ansöker direkt till förskolan eller familjedaghemmet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 februari 2023