Gå till innehåll

Verktygsfält

Lotteritillstånd

Kultur- och fritidsförvaltningen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotteriregistreringar inom Vänersborgs kommun.

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för.

Registreringslotteri beviljas ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Organisationen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

En förening som registreras får då arrangera flera lotterier med en total omsättning för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. Organisationer som har högre omsättning ska vända sig till Spelinspektionen.

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde och värdet av en kontant vinst får uppgå till högst ett prisbasbelopp.

Ansökan och redovisning

Föreningen utser en lotteriföreståndare samt en utomstående kontrollant. Kopia av föreningens stadgar, senaste verksamhetsberättelsen samt årsmötesprotokoll ska bifogas till ansökan om registrering av lotteri. Avgiften för registrering är 500 kronor och varar i fem år.

Ansökningsblankett för registrering av lotteri samt redovisningsblanketter finns nedan under relaterad information.

Blanketterna skickas till:

Enheten för Idrottsanläggningar
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Alternativt maila till: fritid@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2023