Gå till innehåll

Verktygsfält

Skötsel och renhållning av badplatser

Under badsäsongen sköter och håller kommunen efter fem badplatser. Skötseln innebär bland annat att toaletter städas och att papperskorgar töms. De större badplatserna städas varje dag och övriga flera gånger i veckan.

Livräddningsutrustning kontrolleras enligt schema under hela året. 

Hjälp oss att hålla badplatserna fina och badvänliga

  • Märker du att någonting behöver åtgärdas kan du felanmäla via nedanstående länk.
  • Det är viktigt att du som gäst på badplatserna slänger skräpet i papperskorgen eller tar med dig skräpethem.
  • Grilla på fasta grillplatser där sådan finns.

Visa hänsyn och respektera skyltar och regler på badplatserna, det är viktigt för din och andras säkerhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 februari 2023