Gå till innehåll

Verktygsfält

Anmälan och antagning

Här kan du anmäla dig till Musik- och kulturskolans kurser

Länk till Musik- och kulturskolans anmälan, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Musik- och kulturskolan Vänersborg är avgiftsfri

Vi erbjuder undervisning i musik, sång, bild & form, dans och teater för barn och ungdomar i åldern 2–19 år som är folkbokförda i Vänersborgs kommun. För att så många som möjligt ska få tillfälle att delta i Musik- och kulturskolans verksamhet kan varje elev endast stå i kö till två kurser. Nya anmälningar medför att tidigare val tas bort. Elever som inte får plats i sökt kurs placeras i kö. Du behöver inte anmäla dig igen utan står automatiskt kvar i kö tills du fått ett erbjudande.

Du som inte redan är elev på Musik- och kulturskolan har förtur till lediga platser.

När du anmält dig får du bekräftelse med e-post. Anmälningsuppgifterna lagras i ett datasystem för elevadministration, SpeedAdmin. Registret är endast tillgängligt för behörig personal på Musik- och kulturskolan.

Anmälningarna behandlas utifrån anmälningsdatum, men även praktiska orsaker såsom ålder, gruppsammansättning och geografiskt område avgör vilka elever som antas. Vi tar in nya elever under större delen av läsåret om platser blir lediga.

Inför nytt läsår ber vi elever och vårdnadshavare att uppdatera Mina sidor.

Vi erbjuder minst 25 undervisningstillfällen per läsår. Med undervisning menas lektioner, övningsdagar, konserter och föreställningar. Frånvaro som beror på eleven räknas som ett erbjudet tillfälle. Musik- och kulturskolans undervisning följer den kommunala grundskolans läsår, dvs ingen ordinarie undervisning på lov och k-dagar.

Lån av instrument

Lån av instrument sker i mån av tillgång. En ansvarsförbindelse fylls i av läraren och skall undertecknas av vårdnadshavare.

Samtycke till att synas på foto eller film

Ett samtycke innebär att du som vårdnadshavare till underårigt barn eller du själv som mydig elev säger ja till att som elev vara med på foto/film inom Musik- och kulturskolans verksamhet. I och med samtycket godkänner du också att Musik- och kulturskolan får publicera dessa foton och filmer på Vänersborgs kommuns hemsida, sociala medier och i elevsystemet. Samtycket omfattar även publicering i tryckt format såsom affischer eller flyers.

Du kan när som helst återta ditt samtycke via inställningar på Mina sidor.
Musik- och kulturskolan ansvarar inte för det som dokumenteras av publik, tidningar med flera.

Frånvaro
Frånvaro ska meddelas till läraren eller på Mina sidor. Elev som uteblir tre gånger i rad utan att meddela detta kan förlora sin plats. Läraren kontaktar vårdnadshavare vid ej anmäld frånvaro.

Avanmälan
Om ditt barn vill sluta ska avanmälan göras på Mina sidor och genom kontakt med läraren. Lånat instrument ska omgående återlämnas till Musik- och kulturskolan.

Blanketter

Avanmälningsblankett Musik- och kulturskolan Pdf, 61.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansvarsförbindelse låneinstrument Musik- och kulturskolan Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Information om hur Vänersborgs kommun hanterar dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 april 2024