Gå till innehåll

Verktygsfält

Anmälan och antagning

Anmälan till Musik- och kulturskolans utbud av kurser

Länk till Musik- och kulturskolans webbanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att så många som möjligt ska få tillfälle att delta i Musik- och kulturskolans verksamhet kan varje elev endast stå i kö till två kurser. Nya anmälningar medför att tidigare val tas bort. Efterfrågan på Musik- och kulturskolans kurser är i vissa fall större än antalet platser. Det innebär att de elever som inte kan beredas plats placeras i kö. Du behöver inte anmäla dig igen utan står automatiskt kvar i kö tills du fått ett erbjudande.

 

Bekräftelse på inkommen anmälan får du med e-post när du anmäler dig på webben. Anmälningsuppgifterna lagras i ett datasystem för elevadministration. Registret handhas endast av behörig personal på kultur- och fritidsförvaltningen samt barn-och utbildningsförvaltningen.

Elev som tackar ja till erbjuden plats på sitt andrahandsval kan få stå kvar i kö ett år på sitt förstahandsval, därefter krävs förnyad anmälan.

Om erbjuden tid inte passar har man möjlighet att stå kvar i kön. Om man tackar nej en andra gång mister man sin plats i kön.
Anmälningarna behandlas utifrån anmälningsdatum, men även praktiska orsaker såsom ålder, gruppsammansättning, geografiskt område och om eleven kan den erbjudna tiden, avgör vilka elever som antas.

Lån av instrument

Lån av instrument sker i mån av tillgång. På blanketten noteras uppgifter om instrumentnummer av elevens lärare och undertecknas sedan av vårdnadshavare.

Blanketter

Avanmälningsblankett Musik- och kulturskolan Pdf, 61.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansvarsförbindelse låneinstrument Musik- och kulturskolan Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälningsblankett Musik- och kulturskolan Pdf, 157 kB, öppnas i nytt fönster.

Läsårstider 2023/24 Pdf, 103.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 november 2023