Gå till innehåll

Verktygsfält

Utmärkelser 2024

Porträtt på pristagarna och stipendiaten.

Från vänster: Daniel Ekelöf, Julia Tienvieri och Paul Nordholm.

Kultur och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i februari 2024 om årets kulturpris, idrottsledarpris samt kulturstipendium.

Kulturpriset 2024

Kulturpriset 2024 tilldelades Paul Nordholm för hans långa verksamhet inom konstlivet i Vänersborg. Paul är en engagerad och viktig medlem i föreningen Några målare.

Genom sin långa verksamhet inom konstlivet i Vänersborg är Paul Nordholm en central person i föreningslivet.

Han har sedan 1987 varit medlem i föreningen Några Målare och innehaft posten som föreningens ordförande från år 2005. Paul är en mycket engagerad person och ser till att föreningens verksamhet drivs framåt, både inom föreningen och utåt mot Vänersborgspubliken. Några Målares konstutställningar är idag väl kända bland allmänheten och har blivit en plats dit Vänersborgarna kan komma och se många olika konstutställningar under året. Paul skapar en stabilitet i föreningen genom sin trygga person och sitt stora nätverk i kommunen. Han ställer alltid upp för föreningens bästa. Ryktet sprider sig och idag har föreningen aktiva medlemmar och besökare långt utanför Vänersborgs kommun, mycket tack vare Pauls stora engagemang.

Paul är även dirigent och musikalisk ledare för ÄggliKören.

Kultur- och fritidsnämnden vill därför hedra Paul Nordholm med 2024 års kulturpris.

Idrottsledarpriset 2024

Idrottsledarpriset 2024 tilldelades Daniel Ekelöf i Frändefors IF för hans långa engagemang som ledare i klubben. Daniels är en trygg förebild som inkluderar alla oavsett prestation, förutsättning eller bakgrund.

Daniel har varit killarnas tränare från det att de började spela fotboll. Nu snart ett decennium senare, leder han fortfarande laget med enormt hjärta och ett outtröttligt engagemang.

Det som utmärker Daniels engagemang är att han verkligen inkluderar ALLA oavsett prestation, förutsättningar och olika bakgrund. I hans lag är alla lika. Han hämtar den som inte får skjuts. Han lyfter den som behöver stöttning. Han skaffar fram skor om någon saknar. Han är positiv trots motgångar. Han är helt enkelt en trygg förebild för våra ungdomar. Så därför nominerar vi såklart Daniel! Vad hade vi gjort utan honom?

Daniel ställer upp i alla väder för sitt lag. Han gör allt för att killarna ska få spela fotboll, sommar som vinter.


Kultur- och fritidsnämnden vill därför hedra Daniel Ekelöf med 2024 års
idrottsledarpris.

2024 års kulturstipendium

2024 års kulturstipendium tilldelades Julia Tienvieri som vill genom fördjupade kunskaper inom bioteknik knyta kontakter med verksamma inom området Bioart, och etablera sig som designer i fältet.

Julia vill genom sin design fortsätta att förmedla frågor som berör alla, men som ofta bara är tillgängliga för forskningsfältet. Att arbeta vidare med projektet Modified känns relevant, viktigt och väldigt roligt. Hon vill fördjupa sina kunskaper i området bioteknik, och knyta kontakter med forskare och verksamma designers inom fältet Bioart. Att etablera sig som designer inom Bio-art ser hon som en möjlighet när hon träffar andra inom samma fält. Verksamhet som hon skulle vilja ha ett utbyte med finns i Finland och Norge men även i New York. Norwegian BioArt Arena i Norge organiserar events och utställningar med konstnärer och forskare som fokuserar på hållbar utveckling och biologi. Hon vill börja med att resa hit i syfte att göra research och nätverka, för att sedan besöka nästa plats.

Kulturstipendiet kommer även vara ett stöd till material och produktion. Både under designprocessen och färdigställandet behöver mycket material printas, vilket är kostsamt. Material och utskrift, Adobe-licens och ateljéplats är utgifter som stipendiet skulle hjälpa till att täcka i hennes fortsatta arbete.

Kultur- och fritidsnämnden vill därför hedra Julia Tienvieri med 2024 års
kulturstipendium.

Utdelning av priserna sker under nationaldagsfirandet den 6 juni.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 februari 2024