Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Funktionsvariation

Alla funkar olika. Ändå kan det vara svårt att vara fullt inkluderad i samhället om du inte pratar, hör, tänker, hör eller går på ett visst sätt.

Samhället i stort är format som om alla funkade likadant. Du har rätt att behandlas lika, oavsett funktionsvariation.

Läs på umo.se om att fungera olika Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt mål arbete kring funktionsnedsättning

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att
"med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund."

Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Läs mer om målen och hur de ska nås på Myndigheten för delaktighets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd från Vänersborgs kommun

Biståndsenheten i Vänersborgs kommun finns för att hjälpa dig som har svårighet att klara av ditt dagliga liv på egen hand och anser dig vara i behov av hjälp.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2023