Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Avfallssortering

Vänersborgs kommun tillämpar utökad källsortering sedan våren 2000.
alla sopor källsorteras i två kärl: rötbart och brännbart avfall.

Här följer några praktiska råd om sorteringen. Det är viktigt att dessa följs för att vi ska kunna ta tillvara energi och växtnäring och minska mängden sopor som deponeras.

Det hänger på dig och mig, om vi ska lyckas med källsorteringen och därmed bidra till en bättre miljö!

Så här sorterar du ditt hushållsavfall!

  • Matrester och annat biologiskt material sorteras i brunt kärl.
  • Brännbart avfall läggs i grönt kärl.
  • Inget löst avfall - allt måste läggas i väl försluten soppåse.
  • Tidningar och förpackningar av glas, plast, plåt och papper lämnas på återvinningsstationen.
  • Farligt avfall lämnas till miljöstationen.

Praktiska råd:

  1. Börja sortera redan när du handlar. Undvik engångsartiklar, välj varor utan onödigt emballage, köp returglas etc.
  2. Det finns praktiska plastbehållare för källsortering. Allt ifrån enkla behållare som kan ställas löst i diskbänkskåpet till källsorteringssatser som man drar ut på skenor.
  3. Knyt dina soppåsar ordentligt, minst två gånger, så minskar risken för att de ska spricka när de hamnar i sorteringsanläggningen .
  4. Tänk på att inget avfall får läggas löst i sopkärlet. Allt avfall måste vara förpackat i platspåsar. Skärande avfall, som t ex rakblad och glasbitar, måste emballeras innan det slängs, exempelvis i en hård förpackning.

Vi återvinner mera!

Att sortera och återvinna avfall är en liten, men viktig insats i vår strävan att åter leva av naturen.

Tidigare gick allt det du slängde i soptunnan till deponi, dvs soptippen. Visserligen går det att utvinna metangas ur deponin, bland annat för uppvärmning, men bara en del av den. En stor del av gasen läcker ut till atmosfären och bidrar till växthuseffekten.

Genom den utökande källsorteringen kan vi ta tillvara mera energi och återföra viktiga näringsämnen till naturens kretslopp.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2023