Gå till innehåll

Verktygsfält

Snöröjning och sandning

När det är vinter och snö på gång har vi full beredskap att sätta igång med snöröjning. Snöröjningen fungerar som allra bäst när kommun och invånare samarbetar. Du som invånare hjälper oss att genom att parkera på ett sätt som underlättar för snöröjningen av gator och genom att hålla trottoarer utanför din fastighet rena. Tillsammans skapar vi en säker och tillgänglig miljö under vintermånaderna.

Hur fungerar snöröjningen? Vad är kommunens ansvar, vad är ditt ansvar och hur prioriterar vi? I vår Snöskola svarar vi på några av de vanligaste frågorna.

Vänersborgs kommun har ansvar för 18 mil av vägar/gator och 12 mil av gång- och cykelväg. Våra ansvarsområden är i tätorterna Vänersborg, Vargön, Brålanda, Frändefors och Väne-Ryr, men även på Trestad center. Vägar utanför tätorterna ansvarar Trafikverket eller enskilda vägföreningar för.

Trottoarer inom tätbebyggt område ansvarar fastighetsägare för, se information längre ner om fastighetsägares ansvar.

När det är vinterväglag, tänk på att det kan vara halt även om vi halkbekämpar. Anpassa hastigheten till trafiken och förhållandena på vägen.

Parkera på ett sätt som underlättar för snöröjningen av både gator och trottoarer, så blir snöröjningen enklare och vi får bort snön på en gång.

Du som är fastighetsägare, parkera gärna ditt fordon på din egen uppfart och inte direkt på gatan. Då blir det enklare för snöröjarna att få bort all snö på gatan direkt.

Du är också ansvarig för att sköta trottoaren/gångbanan utmed din fastighet om du bor inom tätbebyggt område. Det innebär att du ska snarast ta bort is och snö, och sanda trottoaren om det är halka. När våren kommer är det också ditt ansvar att sopa bort isgruset på trottoaren.

Tänk på din granne! När du snöröjer din uppfart, lägg snön på din egen tomt och inte direkt på gatan. Lägger du snön på gatan, ökar risken att mer snö än nödvändigt hamnar på din grannes uppfart. Snöröjarna har svårt att ta hand om den extra snön som redan ligger på gatan.

Tips på fler åtgärder:

  • Markera gärna upp tomtgränser, brevlådor, känsliga murar och häckar med käppar för att undvika onödiga skador.
  • Skotta väg så att vi kan tömma ditt sopkärl
  • Skotta rent så brevbäraren kan lägga post i din brevlåda
  • Röj bort växtlighet vid fastigheten innan vintern kommer.

Kommunen är uppdelad i 35 olika snöröjningsdistrikt. 25 av distrikten körs av entreprenörer och 10 distrikt körs av kommunens egen personal. Kommunens egen personal kör främst buss- och genomfarter, gång- och cykelvägar i Vänersborg och Vargön samt de centrala delarna i Vänersborg.

Vid risk för snöfall har vi alltid full beredskap att sätta igång med snöröjningen. Vintertid (1 november-15 april) finns alltid en arbetsledare i beredskap tillsammans med en rörläggare och en chaufför. De följer väderprognoserna regelbundet under dygnet och är redo att snabbt rycka ut vid behov. När det är ett större snöoväder ringer arbetsledaren ut alla snöröjningsenheter, både interna och externa snöröjare.

Det finns två olika metoder för att snöröja, det vi kallar Norrlandsplogning och strängplogning.

Norrlandsplogning – Snöröjarna plogar snön mot tomtgränsen och använder gångytan som snöupplag. Fastighetsägaren ska halkbekämpa och vid behov snöröja de fria gångytorna.

Bild på Norrlandsplogning

Norrlandsplogning

Strängplogning - Snöröjarna plogar snön mot rännstenen och fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av trottoar/gångbana.

Bild på strängplogning

Strängplogning

Vid 3-4 centimeter snö börjar vi snöröja buss- och genomfarter och (prioriterade) gång- och cykelvägar.

Vid 5-6 centimeter snö går fyra distrikt i de centrala delarna av Vänersborg ut. I samband med det snöröjs också större parkeringsplatser. När distrikten är färdigröjda går man tillbaka och “plockar” fram p-platser utmed gator och forslar bort eventuella snöhögar i korsningar för siktens skull.

Vid 8-10 centimeter påbörjas snöröjning av de andra tätorterna och övriga bostadsgator.

När snöröjningen startar igång beror förstås på vädret. Om det börjar snöa sent på kvällen, går vi oftast ut först vid klockan 02.00-03.00 och varje distrikt tar minst 8 timmar innan vi är färdiga.

I Vänersborgs kommun har vi en extra faktor som påverkar vår snöröjning, den så kallade Vänersnön. Det ger oss en osäkerhet i omfattningen av hur mycket snö som kommer, när det kommer och när det slutar att snöa. Likaså hur prognosen ser ut att bli efterföljande timmar och dagar. Det är många faktorer som påverkar vilka belsut vi tar.

Prognosen talar för kanske 5 cm snö men istället ger Vänern ger dryga 25 cm istället, vilket händer då och då. Det gör det extra svårt att veta när snöröjningen ska börja, i vilken omfattning utkallning ska ske och hur vi säkerställer framkomligheten och trafiksäkerheten.

Samtidigt ska vi ta hänsyn till att ha god ekonomisk hushållning med våra gemensamma resurser, d.v.s. skattemedlen. Det ska samtidigt inte snöröjas i onödan. Om det har snöat en gång och det ligger i gränslandet för utkallning och vi ser att det kommer ett snöfall till inom kort. Då händer det att vi väntar in det andra snöfallet för att få med snö från två tillfällen.

Varje snöfall är unikt! Snöröjningen beror på en mängd olika saker. Hur kallt är det i backen? Hur mycket snö har kommit? Hur är kvaliteten på snön, är den blöt och tung eller lätt och torr? Vad var det för väder innan snöfallet och hur ska vädret bli efter? Det innebär att det finns många faktorer som spelar in i vilka beslut man tar vid snöröjningen.

Men rent generellt fungerar snöröjningen så här:

Vid ett “vanligt” snöfall, kör snöröjarna gata för gata. De öppnar upp, kör ett drag på gatan, breddar (kör flera gånger på gatan) och gör gatan klar innan de kör vidare till nästa gata.

Vid snöfall på mer än 15 centimeter, kör snöröjarna över alla gator med ett drag för att öppna upp och göra det överhuvudtaget möjligt att ens komma ut. De startar med “matargator”, det vill säga de största gatorna, och fortsätter sedan med de övriga. När alla gator i hela distriktet är öppna med ett drag, åker man tillbaka och börjar om från början. Då fortsätter man att bredda, snygga till och lämna en farbar gata. Eventuellt flyttar de också på snöhögar som bildats i korsningar eller vändzoner för trafiksäkerheten.

Vid ihållande snöfall under längre tid. Snöröjarna arbetar på samma sätt som ett snöfall på mer än 15 centimeter. Eftersom det hela tiden kommer mer snö och inte avtar, behöver de börja om flera gånger. Det innebär att det tar längre tid för snöröjarna att komma igenom hela distriktet. Efter ett par timmars arbete kan det under tiden ha fallit så mycket snö att arbetet behöver börjas om på vägar med prioritet ett och matargator. Då dröjer det innan övriga gator blir plogade. Ett distrikt kan ta mellan 8-14 timmar att snöröja.

Vänersborg
Adolf Andersohnsgatan mellan Bangatan och Sandmarksgatan
Bangatan
Belfragegatan
Bruksvägen, sydvästra sidan mellan Fridhemsvägen och Restadvägen
Brättevägen mellan Edsvägen och Idrottsgatan
Dalaborgsvägen, östra sidan mellan Djupedalsvägen och Karlbergsplatsen
Djupedalsvägen, sydöstra sidan mellan Dalaborgsvägen och Krypetorpsvägen
Djupedalsvägen mellan Krypetorpsvägen och Torgvägen
Drottninggatan
Edsgatan mellan Edsbron och Norra gatan
Edsvägen mellan Edsbron och Gropbron
Fabriksgatan
Gasverksgatan mellan Edsgatan och Östergatan
Hamngatan
Hedmangatan
Idrottsgatan, södra sidan
Järnvägsbacken
Karlsbergsvägen, sydöstra sidan
Korsgatan mellan Edsvägen och Storgatan
Kronogatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Lyckhemsgatan, mellan Edsvägen och Adolf Andersohnsgatan
Magasingatan, södra sidan
Marierovägen, mellan Torpavägen och Lagmansgatan
Norra gatan
Norra Järnvägsgatan
Nygatan mellan Regementsgatan och västra vändplan
Ollenicklas väg mellan Fridhemsvägen och Restadvägen
Residensgatan mellan Fängelsegränd och Norra gatan
Restadvägen mellan Bruksvägen och Tomtevägen
Restadvägen, östra sidan mellan Tomtevägen och Tegelbruksvägen
Rådmansgatan
Sandmarksgatan mellan Marierovägen och Torpavägen
Skansgatan mellan Östra vägen och Nygatan
Storgatan
Sundsgatan mellan Hamngatan och Östergatan
Södergatan
Tenggrenstorpsvägen
Torgvägen mellan Djupedalsvägen och Karlsbergsvägen
Torpavägen
Vallgatan mellan Nygatan och Norra Järnvägsgatan
Verkstadsgränd
Änggatan mellan Östergatan och Regionens Hus
Östergatan mellan Nygatan och Gasverksgatan
Östra vägen, södra sidan mellan Kungsgatan och Hagaparken
Öxneredsvägen mellan Kapvägen och Torgvägen

Vargön
Granåsvägen mellan Stationsvägen och Skogsvägen
Hallebergsvägen
Nordkroksvägen mellan Storegårdsvägen och infarten till kommunhuset
Nybrovägen
Stationsvägen mellan Sandbergsvägen och Hallebergsvägen
Storegårdsvägen mellan Nordkroksvägen och väg 1050 (Lilleskogsvägen)
Tallvägen, östra sidan mellan Sandgärdesvägen och Storegårdsvägen

Brålanda
Allégatan mellan Storgatan och Dalhemsgatan
Järnvägsgatan mellan Storgatan och Vänbomsgatan

Vi försöker så gott vi kan att undvika att ploga upp snö till garageinfarter, ingångar och liknande, men ibland måste vi. Dels kan det vara svårt att hitta andra lämpliga ställen att lägga snön på, men också för att tidspressen gör att vi på kort tid försöker gå över så många gator som möjligt för att framkomligheten ska öka. Att röja bostadsgator har också blivit svårare med åren, eftersom infarterna till fastigheter har breddats och att fler bilar och andra fordon står parkerade direkt på gatan.

Du som bor i anslutning till en gång- och cykelbana kan få två vallar, då körbanan och gång- och cykelbanan plogas separat.

Vi beklagar och ber om överseende om vi ibland ställer till det för dig som har varit tidigt ute och skottat.

Snöröjarna börjar att sanda efter att distriktet är färdigplogat.

Du får gärna kostnadsfritt hämta isgrus till ditt hushåll och för att sköta gångbarnan utanför din fastghet på två platser i kommunen. Ta med egen hink.

  • Vänersborg: Regementsgatan 31 - Vid Sjövallen
  • Brålanda: Järnvägsgatan 11 – Utanför gatuenhetens förråd

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att skotta snö och ta ner istappar från tak och takrännor på sin fastighet snarast möjligt.

Du är alltid välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post eller göra en felanmälan i vårt felanmälningssystem Länk till annan webbplats..

Innan du felanmäler, tänk på att det kan ta 8-14 timmar efter att det har börjat snöa innan vi har hunnit komma till just din gata. Som exempel, börjar det snöa under natten, kan det dröja till följande eftermiddag innan vi har kommit till din gata.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 mars 2024