Gå till innehåll

Verktygsfält

Städning av gator och trottoarer

Sopning

Under vår, sommar och höst sopas de centrala delarna av staden ett par gånger i veckan och skräp plockas upp dagligen

Isgrusupptagning

Arbetet med upptagning av isgrus pågår vanligtvis i april och är oftast klart första veckan i maj. Tidplanen är dock väderberoende och förskjutningar kan förekomma vid kyla och snö.

Tänk på att flytta bilen

I områden, där många bilar står parkerade, kan sopningen dra ut på tiden. Tänk på att flytta bilen om du ser att vi sopar eller ser skyltar som informerar om att vi snart ska sopa. Använd inte vändplaner som uppställningsplats.

På vissa gator måste vi tillfälligt stänga av parkeringsplatser så vi kommer åt att sopa. Vi sätter ut skyltar några dagar i förväg i området där det är dags att sopa. Vi sopar först prioriterade gång- och cykelvägar, efter det tar vi övriga gång- och cykelvägar. Sedan börjar vi med villaområden och leder.

Glöm inte att du som fastighetsägare ansvarar för att städa på gångbanan utanför din fastighet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 mars 2023