Gå till innehåll

Verktygsfält

Lantmäteri, kartor och mätning

Vi arbetar med fastigheter, dess gränser och rättigheter, kartor och mätning vid bygglov, GIS-analyser med mera.

Lantmäterimyndighetens arbete är inriktat på frågor som rör fastigheter, gränser, rättigheter, vissa ägandefrågor och gemensamma anläggningar.

Kart- och geodata arbetar med att framställa kartor och utföra mätningsarbeten samt gränsutvisning. Vi utför även GIS-analyser på uppdrag.

Mer information finns på våra respektive sidor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 mars 2023