Gå till innehåll

Verktygsfält

Samtal och workshop - företag och näringsliv

Vänersborgs kommun bjöd den 3:e juni in företag och näringsliv att vara med och diskutera framtida Brålanda. I Brålanda vandrarhem var planhandläggare och näringslivsutvecklare på plats tillsammans med 15 personer från näringslivet/föreningar för att diskutera framtida Brålanda och dess utveckling.

Tillsammans genomfördes en workshop i två delar, där gruppen delades in i smågrupper.

Del 1 - Nuläget
- Tema: Resurser
- Tema: Utmaningar

Del 2 - Framtiden
- Brålanda identitet 2040, nyckelord- Utvecklingsförslag

Samtalet och workshopen var intressant och lärorik. Just nu håller vi på att sammanställa inkomna synpunkter för att få en förståelse för helheten, vad som bör bevaras och utvecklas.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 oktober 2022