Gå till innehåll

Verktygsfält

Vänersborg satsar på fossilfria miljöfordon och resor

Vänersborgs kommun kommer successivt att byta ut alla bensin- och dieseldrivna fordon i sin fordonsflotta till fossilfria el- och biogasfordon. Målet är att det ska vara genomfört 2030.

Kommunen har under åren deltagit i flera projekt och skrev bland annat under en budkavle för fossilfri gränsregion 2014. Samtliga 39 kommuner i Fyrbodal, Östfold och Follo har åtagit sig att bli fossilfria avseende transporter senast år 2030. Projektet Fossilfri gränsregion 2030 har sedan dess fortsatt och arbetar nu med kommuner och näringsliv för att accelerera och slutföra omställningen. Kommunerna i gränsregionen byter successivt till fossilfria fordon, antalet laddstationer ökar och det finns planer för utbyggnad av biogas i Fyrbodal. Förutom arbetet med kommunerna kommer projektet arbeta med omställningen till fossilfria arbetsmaskiner samt utökandet av elcyklar.

Kommunfullmäktige antog också 16 juni 2021 en strategi för att Vänersborg ska bli fossilfritt till år 2030 när det gäller transporter, el och uppvärmning. Strategin är ett viktigt steg för att kommunen ska möta nationella och regionala mål om minskad klimatpåverkan – så att människor runt om på jorden ska kunna leva väl och i samklang med naturen i framtiden.

Övergripande mål:

  • Kommunen som organisation ska vara fossilfri 2030, i bemärkelsen att vi inte ska vara beroende av att använda fossila energikällor i verksamheten.

Kommunen ska föregå med gott exempel när det gäller att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Strategin ska vi bidra till att snabba på omställningen och inspirera såväl näringsliv som samhället i stort, att välja fossilfria fordon. Samtidigt ska arbete för att skapa bättre möjligheter att ta sig fram med cykel och kollektivtrafik i vår kommun drivas på och utvecklas, då det är lika viktigt att hitta lösningar som minskar resandet, exempelvis genom att fler kan arbeta på distans och ha möten via nätet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 december 2022