Gå till innehåll

Verktygsfält

Torg och allmänna platser

De flesta platser utomhus i Vänersborgs kommun där allmänheten har tillträde är offentlig plats. Exempel på offentliga platser är gator, gångbanor, torg, parkmark och naturmark.

De offentliga platserna är till för alla. För att använda dem till något annat än vad de är avsedda för krävs som regel tillstånd. Det är ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifterna som reglerar användningen av offentlig plats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 mars 2024