Gå till innehåll

Verktygsfält

Kultur- och fritidsföreningar

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut bidrag till de lokala föreningar som bedriver kultur- och fritidsverksamhet.

Det finns ett antal olika typer av bidragsformer att ansöka om beroende på verksamhet, arrangemang, projekt eller liknande. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om respektive bidrag och hur ni ansöker.

Kriterier för bidrag inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Pdf, 396.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Startbidrag

När en ny förening bildas har denna möjlighet att söka startbidrag vars särskilda uppgift är att främja start av nya föreningar. Bidraget kan endast sökas en gång och då under föreningens första verksamhetsår.

Ansökningsperiod

Bidraget kan sökas löpande under året.

Mer information

Klicka här för att komma till föreningsregistret, logga in och ansöka. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundbidrag

Grundbidragets särskilda uppgift är att stötta föreningarna med en ekonomisk plattform som är lika för alla föreningar samt bidra till att skapa stabila grundförutsättningar för medlemmarna och de ideella ledarna att driva och utveckla ideella föreningar. Ansökan görs innevarande år.

Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag är 30 april.

Mer information

Klicka här för att komma till föreningsregistret, logga in och ansöka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktat verksamhetsbidrag

Ordinarie bidragsförfarande

Syftet med det riktade verksamhetsbidraget är att bidra till att alla invånare ges likvärdiga möjligheter att ta del av arrangemang och/eller delta i föreningslivet. Bidrag kan sökas för löpande verksamhet, men också för riktade insatser. Ansökan om bidrag görs inför kommande år.

Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag är 30 september.

Mer information

Ansökningsperioden startar i juli.

Kommunalt aktivitetsstöd

Det kommunala aktivitetsstödets särskilda uppgift är att främja aktivitet. Ideell förening som är medlem i ett specialidrottsförbund anslutet till Riksidrottsförbundet har rätt att erhålla bidrag i enlighet med vad som anges i kriterierna. Därutöver har föreningar som tillhör ett idrottsförbund som har ett av Riksidrottsstyrelsen godkänt samarbetsavtal med specialidrottsförbund samma rättighet.

Ansökningsperiod

För sammankomster genomförda under våren (1/1-30/6) är sista ansökningsdag 25 augusti och för sammankomster genomförda under hösten (1/7-31/12) är sista ansökningsdag 25 februari.

Mer information och hur ni ansöker

Idrottsföreningar närvarorapporterar och ansöker digitalt i Riksidrottsförbundets system IdrottOnline. Länk till annan webbplats..  

Därefter skapas en kommunfil som sedan importeras i kommunens system IBGO/Aktivitetsstöd.

Anläggningsbidrag

Syftet med bidraget är att så långt som möjligt garantera god tillgång på ändamålsenliga lokaler och anläggningar inom Vänersborgs kommun.

Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag är 30 september för att ansökan sedan ska kunna hanteras parallellt med kommunens budgetarbete.

Mer information

Nu är ansökningstiden passerad.

Bidrag till spontanidrottsplats, motionsspår

Syftet är att stötta föreningar som erbjuder kommunens invånare tillgång till motionsspår, leder och banor. Spåret ska ha en längd om minst 3 km och anläggningen ska vara öppen för alla, avgiftsfri samt vara väl uppskyltad och ha ordnad parkering.

Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag är 30 september för att ansökan sedan ska kunna hanteras parallellt med kommunens budgetarbete.

Mer information

Nu är ansökningstiden passerad.

Enstaka offentligt arrangemang

Bidragets syfte är att stimulera till nytänkande och stärka föreningens arbete under pågående verksamhetsår. Arrangemanget ska genomföras tillsammans med minst en annan aktör, t ex annan förening samt äga rum inom Vänersborgs kommuns geografiska gränser.

Ansökningsperiod

Bidraget kan sökas löpande under året, dock senast två månader före genomförandet.

Mer information

Klicka här för att komma till föreningsregistret, logga in och ansöka. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 februari 2024