Gå till innehåll

Verktygsfält

Lathund

Viktig information för arrangörer

Uppdraget

Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första gången hösten 2013 som ett resultat av ett uppdrag från dåvarande Kulturnämnden i Vänersborgs kommun.

Syftet

Uppdraget gavs med syfte att synliggöra den lokala kulturverksamhet som kulturföreningar, studieförbund, bygdegårdar, hembygdsgårdar och övriga kulturaktörer bedriver runt om i kommunen.

I uppdraget ligger också att visa på kultursektorns bredd, vilket innebär att utbudet ska spegla olika konst- och kulturyttringar, samt rikta sig till olika målgrupper. Kulturveckan ska kännas angelägen för och vara tillgänglig för kommunens alla invånare.

Tid

Kulturveckan pågår 23-29 oktober 2023.

Kulturveckans invigning: måndag 23 oktober klockan 18.00 i Vänersborgs huvudbibliotek. Adress: Sundsgatan 6.

Plats

Aktiviteter äger rum i hela kommunen. De föreningar som inte har tillgång till egen lokal har möjlighet att, utan kostnad, boka lokal i Folkets hus eller Stora biografen i centrala Vänersborg.

Vem kan medverka som arrangör?

Kulturveckan är i princip öppen för alla som vill arrangera något med kulturanknytning. Alla evenemang måste dock anmälas till och godkännas av kommunen för att vara med i Kulturveckans folder och marknadsföring.

Kontakt

Projektledare är Jessica Lindskog och Malin Haglund. Du är alltid välkommen att kontakta dem via e-post

Arrangörens roll

Rättigheter

 • Rätt till hjälp med fria lokaler i Folkets hus och Stora biografen.
 • Rätt till hjälp med tryckkostnader på kommuntryckeriet, upp till 20 st A3-affischer.
 • Kommunen ansvarar för den generella marknadsföringen av Kulturveckan.
 • Rätt till öronmärkt stöd för kultur- och bygdegårdsföreningar som beviljats riktat verksamhetsbidrag 2023. Stödet uppgår till 2 000 kr. Det betalas ut efter medverkan med arrangemang under Kulturveckan samt redovisning av publiksiffror.
 • Möjlighet till extra ekonomiskt stöd, under förutsättning att sådant stöd har sökts i samband med att arrangemanget anmälts. Besked om eventuellt extra stöd ges i slutet av maj.

Skyldigheter

 • Att vara representerade på minst ett av Kulturveckans planeringsmöten.
 • Att anmäla sitt bidrag, via formulär på vanersborg.se/kulturveckan, senast 15/5.
 • Att leverera information i text och bild om arrangemanget senast 9/9.
 • Att använda orden "Kulturveckan 2023" och officiell bild i sin marknadsföring.
 • Att använda egna ordinarie kanaler för marknadsförning.
 • Att skriva och skicka eventuella egna pressmedelanden.
 • Att bemanna sitt eget evenemang i den utsträckning som krävs. Att redovisa publiksiffror efter genomfört arrangemang, senast 15/11.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 september 2023