Gå till innehåll

Verktygsfält

Förskola

Förskolan är den första delen i utbildningssystemet. Förskolan är frivillig och är till för barn i åldern 1-5 år. Utbildningen bedrivs av kommunen eller fristående huvudman.